• Popiersie Nerona
  • Popiersie Nerona
  • Popiersie Nerona
  • Popiersie Nerona - 1
  • Popiersie Nerona - 2
  • Popiersie Nerona - 3

Popiersie Nerona

datowanie
k. XVIII w. (?)
rodzaj
rzeźba
technika
odlewanie
materiał
gips
wymiary
90,0 x 61,0 x 34,0 cm
lokalizacja
Stara Oranżeria - Teatr Królewski, Foyer, parter
miejsce powstania
Rzym (Włochy)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 642
Więcej parametrów obiektu

Oryginał: Głowa Nerona [silnie restaurowana] (Rzym, Museo Capitolino, inw. 427). Głowa należy zapewne do najpóźniejszych portretów powstałych krótko przed 68 rokiem. Jej autentyczność jest ostatnio kwestionowana. Popiersie poprzednio znajdowało się w kolekcjach Giustiniani i Alba. [zob. Odlewy gipsowe rzeźb starożytnych w Starej Pomarańczarni w warszawskich Łazienkach, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk‒Łódź: Zakłda Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1989, nr 104, s. 37.]