• Kuszenie świętego Antoniego
  • Kuszenie świętego Antoniego
  • Kuszenie świętego Antoniego - 1
  • Kuszenie świętego Antoniego - 2

Kuszenie świętego Antoniego

datowanie
XVI/XVII w.
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
33,0 x 59,2 cm
data dodania do kolekcji
1776
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Galeria Obrazów, parter
miejsce powstania
Belgia (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 821
Więcej parametrów obiektu

Pochodzi z kolekcji Augusta Sułkowskiego w Rydzynie, skąd trafił do galerii Stanisława Augusta wraz z co najmniej ośmioma innymi obrazami, zapewne przed 1776 (zob. nr kat. 127). […]

Jego autor czerpał inspiracje z dzieł mistrza [Jana Brueghla Starszego], jednak zapożyczone od niego motywy złożyły się na całość o odmiennym charakterze. Scena rozgrywa się na tle dużego drewnianego budynku. Motyw drewnianej konstrukcji pojawia się wprawdzie u Jana Starszego, ma ona jednak zwykle formę niewielkiego szałasu z daszkiem podpartym charakterystycznym rozwidlonym konarem, tworzącego rodzaj „baldachimu” nad figurą świętego […]. Szerokie otwarcie jednej strony kompozycji na widok z łuną pożaru za lustrem wody znajdujemy w infernalnych pejzażach artysty, lecz nie tych ze sceną kuszenia św. Antoniego. Scena figuralna umieszczona jest centralnie, w planie równoległym do płaszczyzny obrazu; krajobraz zbudowany jest z trzech, nieco mechanicznie zaznaczonych planów, inaczej niż w dziełach mistrza, który stosuje ich gradację, rozbudowuje i komplikuje przestrzeń. Repertuar demonicznych stworzeń wyraźnie inspirowany jest Brueghlowskim; skupione wokół świętego stwory, raczej stworzenia niż monstra, mają w sobie bardziej groteskowy niż demoniczny rys. Pod tym względem najbliższe są diabolicznemu sztafażowi z najwcześniejszej znanej sceny kuszenia św. Antoniego pędzla Jana Starszego – obrazu w Kassel. Nie ma wśród nich, tak jak i w naszym obrazie, postaci kobiety kusicielki.

Sztafaż w łazienkowskim obrazie malowany jest charakterystyczną dla maniery Jana Brueghla Starszego „miniatorską” techniką, płynnymi, cienkimi pociągnięciami pędzla, pozbawionymi jednak finezji cechującej jego autorskie dzieła. Sądzimy, że obraz powstał w bliskim kręgu mistrza, najpewniej w warsztacie. […] [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 25, s. 118–119.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu