• Skrzypek
  • Skrzypek
  • Skrzypek
  • Skrzypek
  • Skrzypek - 1
  • Skrzypek - 2
  • Skrzypek - 3
  • Skrzypek - 4

Skrzypek

datowanie
ok. 1665-1670
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
drewno
wymiary
39,7 x 28,9 cm
data dodania do kolekcji
1783
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Galeria Obrazów, parter
sygnatury, napisy
pośrodku, u dołu, farbą olejną: GDov 1665; u dołu po lewej czerwony numer galerii Stanisława Augusta 1740 (przetarty)
miejsce powstania
Holandia (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 837
Więcej parametrów obiektu

Obraz był własnością Louisa Césara de La Baume Le Blanc, księcia de la Vallière (1708–1780), wybitnego bibliofila i kolekcjonera obrazów. W katalogu pośmiertnej aukcji jego kolekcji (22 lutego 1781 w Paryżu) określony był jako „według” Gerarda Dou, natomiast w katalogu galerii Stanisława Augusta, do której trafił na początku lat 80., figurował jako oryginał. […]

Łazienkowski Skrzypek jest dobrej klasy powtórzeniem oryginału, sygnowanego i datowanego 1665, pochodzącego z kolekcji Augusta III, w Gemäldegalerie Alte Meister w Dreźnie […].

Dou namalował przeszło 40 tzw. nisstucks – małych obrazów alegoryczno-rodzajowych, w których ukazane w bliskim planie postaci ujęte są kamiennym łukiem okiennej niszy, często z podwieszoną kotarą, poza którą widać wnętrze; w Skrzypku ustawione są w nim sztaluga z obrazem i globus. Ścianę poniżej parapetu okna zdobi płaskorzeźba François Duquesnoya (1597–1643) z puttami bawiącymi się z kozłem (oryginał w Galleria Doria Pamphilj w Rzymie). Płaskorzeźba ta pojawia się aż w siedmiu różnych nisstucks autorstwa Dou. Badacze są zgodni, że właściwym tematem tych obrazów, niezależnie od sceny przedstawionej w arkadzie okna, jest pochwała malarstwa: maska, którą trzyma jedno z puttów, to atrybut Pictura, mistrzostwo, z jakim malarz jest w stanie oddać na płaskiej powierzchni płaskorzeźbę, świadczy o wyższości malarstwa nad rzeźbą, podwieszona draperia to aluzja do opowieści Pliniusza o Zeuksisie i Parrasjosie oraz sile malarskiej iluzji. Grający na skrzypcach mężczyzna jest malarzem, o czym świadczą sztalugi w tle. Nie jest to jednak autoportret, jak uważano w XVIII w. (rysy mężczyzny nie przypominają rzeczywistej fizjonomii Dou), ale swego rodzaju „figura” autoportretu malarza.

Postać muzykującego malarza pojawia się często w obrazach Dou i szkoły lejdejskiej – uważano wówczas, że muzyka stanowić może inspirację przy pracy, wspomagać kreatywność artysty, a z malarstwem łączy ją ponadto kategoria estetyczna, ważna dla obu sztuk: harmonia. Globus i książka przypominają, że uprawianie malarstwa wymaga nie tylko manualnego kunsztu, ale i intelektu (pictor doctus) […]. [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 39, s. 162–164.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu