• Portret starca w czerwonej czapce
  • Portret starca w czerwonej czapce
  • Portret starca w czerwonej czapce - 1
  • Portret starca w czerwonej czapce - 2

Portret starca w czerwonej czapce

datowanie
4. ćw. XVII w.
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
drewno
wymiary
38,9 x 30,4 cm
data dodania do kolekcji
1774
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Przedpokój, 1p.
sygnatury, napisy
po lewej, u dołu, farbą olejną: G. Flinck 163[.]
miejsce powstania
Holandia (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 845
Więcej parametrów obiektu

Obraz odnotowany jest jako dzieło Goverta Flincka w trzech niedatowanych dokumentach (jeden z nich ręką Stanisława Augusta), najpewniej z 1774 […], w których wymieniono kilkanaście obrazów proponowanych królowi do zakupu. […] W katalogu malarstwa Muzeum Narodowego w Warszawie z 1967 opublikowany został jako replika autorska obrazu Flincka w zbiorach Gemäldegalerie Alte Meister w Dreźnie[…].

Autor monografii Flincka, Joachim Wolfgang von Moltke […], a także Werner Sumowski […] uznali łazienkowski obraz za kopię. Prócz niego wymieniają jeszcze dwa malarskie powtórzenia drezdeńskiego oryginału: kopię zmniejszoną do ujęcia głowy, w zbiorach Östergotlands museum w Linköping […] i autorską replikę lub kopię […], notowaną w 1955 na rynku sztuki w Londynie […].

Niepublikowana dotąd kopia Portretu starca w czerwonej czapce znajduje się ponadto w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach […]. Obraz nabyty przez fundatora kolekcji (zm. 1992) jako dzieło Rembrandta, wedle tradycji pochodzić miał z galerii Stanisława Augusta, od którego spadkobierców (?) jakoby kupił go warszawski bankier Józef Rawicz (1829–1901). Jest to zapewne XVIII-wieczna kopia wykonana według łazienkowskiego egzemplarza portretu; nie można wykluczyć, że na zamówienie króla – nie była jednak odnotowana w katalogu królewskiej galerii. W źródłach znajdujemy wzmianki na temat powtórzeń obrazów z królewskiej kolekcji, których wykonanie król zlecał malarzom zatrudnionym w zamkowym Atelier – głównie Mateuszowi Tokarskiemu […] – jednak niedotyczące omawianego przedstawienia. [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 47, s. 188.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu