• Portret mężczyzny w wysokim kapeluszu
  • Portret mężczyzny w wysokim kapeluszu
  • Portret mężczyzny w wysokim kapeluszu
  • Portret mężczyzny w wysokim kapeluszu - 1
  • Portret mężczyzny w wysokim kapeluszu - 2
  • Portret mężczyzny w wysokim kapeluszu - 3

Portret mężczyzny w wysokim kapeluszu

datowanie
połowa XVII w.
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
78,8 x 64,9 cm
data dodania do kolekcji
1779
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Gabinet Portretowy, parter
sygnatury, napisy
u dołu po lewej czerwony numer galerii Stanisława Augusta 590
miejsce powstania
Holandia (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 868
Więcej parametrów obiektu

Obraz został nabyty do królewskiej galerii w 1779 od Jacques’a Trible’a jako dzieło Rembrandta – figuruje w spisie 28 obrazów dostarczonych królowi 14 października 1779, wyceniony na 120 dukatów. […]

Do połowy XIX w. obraz uchodził za dzieło Rembrandta – tak opublikowany został przez Ksawerego Kaniewskiego i Bolesława Podczaszyńskiego w katalogu łazienkowskich obrazów w „Revueuniverselle des arts” z 1856. W inwentarzu Dmitrija Grigorowicza z 1886 został określony jako pędzla Govaerta Flincka, zaś przez Andrieja Somowa (A. Somow, Katałog kartin nachodiaszczichsia w impieratorskom Łazienkowskom Dworce, Warszawa 1895), a później Stanisława Iskierskiego (S. Iskierski, Katalog galerii obrazów Pałacu w Łazienkach w Warszawie, Warszawa 1931) – jako praca anonimowego malarza holenderskiego z XVII w. […] Atrybucja holenderskiemu portreciście Jacobusowi Leveckowi, czynnemu w Dordrechcie, okresowo pracującemu w Amsterdamie (1653–55) i Sedanie (ok. 1660), zaproponowana została przez Marię Kluk i Hannę Benesz […] i przyjęta przez Iwonę Zarębską (Rembrandt i inni. Królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta, kat. wyst. (I. Zarębska i in.), t. 1, Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 2011, nr 66). Oeuvre tego malarza nie zostało dotychczas precyzyjnie zbadane – notuje się niewiele jego sygnowanych prac […]. Najwcześniejszym datowanym dziełem Levecka jest domniemany portret jego matki z 1654 (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruksela, nr inw. 2991). Żaden z wymienionych przykładów nie wykazuje pokrewieństwa stylistycznego z obrazem łazienkowskim. Wspomniane wyżej datowanie na lata 40. XVII w., być może potwierdzone istniejącą niegdyś na obrazie datą, wyklucza autorstwo Levecka, który w tym czasie mógł mieć najwyżej 15–16 lat.

Obraz odznacza się niezłą klasą artystyczną. Twarz modela jest miękko modelowana, z lekkim efektem sfumato; precyzyjnie oddane są partie koronek, malowane także przy użyciu trzonka pędzla. Bardziej umownie oddana jest pozostała partia stroju. […] [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 120, s. 433–435.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu