• Portret damy ("Angélique Duparc")
  • Portret damy ("Angélique Duparc")
  • Portret damy ("Angélique Duparc")
  • Portret damy ("Angélique Duparc") - 1
  • Portret damy ("Angélique Duparc") - 2
  • Portret damy ("Angélique Duparc") - 3

Portret damy ("Angélique Duparc")

datowanie
ok. 1718-1720
rodzaj
obraz
technika
olej, ruletka
materiał
płótno
wymiary
78,5 x 63,7 cm
data dodania do kolekcji
1764
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Pokój Bachusa, parter
sygnatury, napisy
u dołu po prawej czerwony numer galerii Stanisława Augusta 976 (słabo czytelny)
miejsce powstania
Warszawa (woj. mazowieckie)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 871
Więcej parametrów obiektu

Obraz zalicza się do grupy 15 portretów (zob. nry kat. 68–71, 84–85, 95, 124–26, 128–31) tradycyjnie uważanych za nabyte przez Stanisława Augusta (wówczas jeszcze stolnika – Stanisława Antoniego Poniatowskiego) w 1764 wraz z dobrami Ujazdów od Kaspra Lubomirskiego […]. Spis obrazów znajdujących się w Ujazdowie w 1765 […] sporządzono jednak mało precyzyjnie i tylko nieliczne zapisy można próbować łączyć z konkretnymi dziełami […]. Być może któryś z tych zapisów dotyczy portretu uznanego później za wizerunek Angélique Duparc (Debargues, de Bargues, Desbargues, du Parc), tancerki z Brukseli, od 1709 metresy Augusta II. Angélique była żoną tancmistrza i choreografa Charles’a Duparc (zm. 1721), z którym występowała w Dreźnie 1709–14 i 1715, a także w Warszawie w sezonie 1720–21. […]

W katalogach galerii Stanisława Augusta obraz odnotowany został jako dzieło anonimowe, jedynie zapis w katalogu 1784–92 można interpretować (chociaż niejednoznacznie) jako wskazanie na autorstwo Ádáma Mányokiego. Tożsamość portretowanej odnotowana została po raz pierwszy dopiero w katalogu galerii z 1793.

[W latach 30. XX w. badacze uznali obraz] za pracę Ádám aMányokiego […]. Enikő Buzási (E. Buzási, Ádám Mányoki (1673–1757). Monographie und Oeuvrekatalog, Budapest 2003, nr C. 345) odrzuciła tę atrybucję, zwracając uwagę na analogie kompozycyjne i podobieństwo fizyczne modelki do znajdującego się w Staatsgemäldegalerie w Dreźnie portretu namalowanego przez Pierre’a Goberta, określonego przez węgierską badaczkę jako wizerunek Élisabeth Charlotte d’Orléans, a w katalogu drezdeńskim jako portret nieznanej damy (pł., 78 x 62 cm, Gal.-Nr. 761; Gemäldegalerie Alte Meister Dresden, t. 1: Die ausgestellten Werke, t. 2: Illustriertes Gesamtverzeichnis, wyd. H. Marx, E. Hipp, Köln 2005, nr 804). Obraz łazienkowski jest nieznacznie zmienioną kopią oryginału drezdeńskiego: poza, twarz, fryzura i ozdoba głowy są dokładnie powtórzone, inny jest natomiast fason sukni i sposób upięcia płaszcza. Historia pierwowzoru z Drezna stawia pod znakiem zapytania prawdziwość identyfikacji modelki. Obraz Goberta został przysłany z Paryża do zbiorów drezdeńskich w 1707, a król August II poznał brukselską tancerkę dopiero dwa lata później. Zatem ani obraz drezdeński, ani jego warszawska kopia raczej nie mogły być wizerunkami Duparc. […] [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 48, s. 190–192.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu