• Portret Marianny z Bielińskich Denhoffowej
  • Portret Marianny z Bielińskich Denhoffowej
  • Portret Marianny z Bielińskich Denhoffowej
  • Portret Marianny z Bielińskich Denhoffowej - 1
  • Portret Marianny z Bielińskich Denhoffowej - 2
  • Portret Marianny z Bielińskich Denhoffowej - 3

Portret Marianny z Bielińskich Denhoffowej

datowanie
przed 1719
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
78,6 x 64,0 cm
data dodania do kolekcji
1764
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Pokój Bachusa, parter
sygnatury, napisy
u dołu po lewej czerwony numer galerii Stanisława Augusta 977
miejsce powstania
Polska (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 875
Więcej parametrów obiektu

Maria (Marianna) z Bielińskich Denhoffowa (ok. 1685–1730), córka marszałka wielkiego koronnego Kazimierza Ludwika Bielińskiego, siostra Teresy (zob. nr kat. 68); 1703–19 żona Bogusława Ernesta Denhoffa, podkomorzego wielkiego litewskiego. W latach 1714–19 była „maitresse en titre”Augusta II; później poślubiła Jerzego Ignacego Lubomirskiego, pisarza polnego koronnego, z którym miała syna Teodora, dziedzica Ujazdowa.

Obraz należy do grupy portretów tradycyjnie uważanych za nabyte przez Stanisława Augusta wraz z dobrami Ujazdów od Kaspra Lubomirskiego w 1764 […]. W spisie obrazów znajdujących się w Ujazdowie w 1765 […] nie figuruje wprawdzie portret Denhoffowej, możliwe jednak, że jej łazienkowski wizerunek jest jednym z 19 odnotowanych tam „portretów dam”. Zapisy te, jak należy przypuszczać, dotyczą portretów słynnych piękności z czasów Augusta II, które władca ten zgromadziłw Zamku Ujazdowskim w okresie, kiedy dzierżawił go od Lubomirskich w latach 1720–33. […]

Obraz łazienkowski jest kopią oryginału, który Ekhart Berckenhagen przypisał Antoine’owi Pesne’owi i zadatował na 1718 (E. Berckenhagen, P. du Colombier, M. Kühn, G. Poensgen, Antoine Pesne, Berlin 1958, nr 73a) […]. [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 84, s. 312–314.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu