• Portret Francisa Bacona
  • Portret Francisa Bacona
  • Portret Francisa Bacona - 1
  • Portret Francisa Bacona - 2

Portret Francisa Bacona

datowanie
ok. 1620
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
drewno
wymiary
91,0 x 74,5 cm
data dodania do kolekcji
1792
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Gabinet Portretowy, parter
sygnatury, napisy
u góry po lewej napis Sr: Francis. Bacon. Lord/ Keeper and afterwards/ Lord. Chancellor of/ England, 1617
miejsce powstania
Wielka Brytania (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 896
Więcej parametrów obiektu

Francis Bacon (1561–1626), angielski filozof, współtwórca empiryzmu, polityk i prawnik, 1596 członek rady królowej na dworze Elżbiety I, 1618 lord kanclerz na dworze Jakuba I Stuarta, od którego w tym samym roku uzyskał tytuł 1. Barona Verulam, od 1621 wicehrabia Saint Alban.

Obraz został ofiarowany Stanisławowi Augustowi przez jego brata, prymasa Michała Poniatowskiego, o czym świadczy napis na odwrocie. […]

Jest to wariant popularnego portretu Bacona, przedstawiającego modela w stroju lorda kanclerza. Źródłem tego portretowego ujęcia, jak uważa Roy Strong, był portret znajdujący się dziś w zbiorach The RoyalSociety w Londynie (nr inw. RS 9655 […]), datowany na ok. 1618–20, przypisywany bądź kręgowi Paulusa van Somera I (tak w dokumentacji The Royal Society; https://pictures.royalsociety.org/image-rs-9655), bądź Abrahamowi van Blyenberch, który, tak jak Somer, pracował w tym czasie w Londynie (Strong 1969, s. 13). Uznawany za malowany ad vivum, różni się od wywodzących się z niego wersji ułożeniem dłoni z listem (opuszczona, a nie oparta na stole) i kształtem kryzy (wielowarstwowa, a nie w formie falbany). Do najważniejszych z owych wersji należał całopostaciowy portret z Gorhambury House (St Albans, Hertfordshire), pośmiertny, zapewne z 3. ćwierci XVII w. (por. Strong 1969, s. 13–14; XVIII-wieczna kopia w National Portrait Gallery w Londynie, nr inw. 1288). Według portretu z Gorhambury […] John Vanderbank wykonał w 1731 sześć kopii w ujęciu 3/4 postaci […]. Większość znanych dziś kopii portretu Bacona powstała po 1731, według wersji Vanderbanka.

Nie należy do nich łazienkowski egzemplarz, na co wskazują cechy stylistyczne i technologiczne obrazu. Roy Strong (1969) określił go jako „wczesną kopię”; intuicję badacza potwierdza ekspertyza Tomasza Ważnego (2014), który na podstawie dendrochronologicznej analizy podobrazia wyznaczył najbardziej prawdopodobny czas powstania portretu na ok. 1622. […] [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 117, s. 421–424.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu