• Triumf Amfitryty (Galatei)
  • Triumf Amfitryty (Galatei)
  • Triumf Amfitryty (Galatei)
  • Triumf Amfitryty (Galatei) - 1
  • Triumf Amfitryty (Galatei) - 2
  • Triumf Amfitryty (Galatei) - 3

Triumf Amfitryty (Galatei)

datowanie
XVII w.
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
75,2 x 100,0 cm
data dodania do kolekcji
1783
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Galeria Obrazów, parter
sygnatury, napisy
u dołu po lewej czerwony numer galerii Stanisława Augusta [2]4 (pierwsza cyfra zniszczona)
miejsce powstania
Francja (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 943
Więcej parametrów obiektu

[…] Rysunek aktu, ruch postaci, sposób aranżacji i proporcje figur w stosunku do tła, a także typ anatomiczny i fizjonomiczny przypominają styl malarstwa Simona Voueta oraz jego uczniów i kontynuatorów. Analogie można zauważyć, porównując postać Amfitryty ze studium rysunkowym aktu kobiecego Voueta (Luwr, nr inw. RF 14725 […]), studium dwóch aktów kobiecych (Paryż, kolekcja prywatna […]) czy postaci Aurory (Amsterdam, Rijksprentenkabinet, nr inw. 64:191 […]). Także upozowanie trytona za plecami Amfitryty jest identyczne jak w studium postaci bóstwa wodnego Voueta ze zbiorów Musée des Beaux-Arts w Grenoble (nr inw. D 1272 […]). Podobieństwo ujęcia tematu i detali istnieje również pomiędzy naszym obrazem a kompozycją Voueta Triumf Galatei z 1643–44, znajdującą się obecnie w kolekcji prywatnej w Paryżu […], a znaną szerzej z akwaforty Michela Dorigny’ego z 1644. […] [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 115, s. 416, 417.]