I Gala wręczenia Nagrody im. Barbary Skargi

 • Początek gali w Teatrze Królewskim
 • Krzysztof Pomian i Barbara Skarga
 • W trakcie wykładu profesora Pomiana
 • wykład prof. Krzysztofa Pomiana
 • Prof. Krzysztof Pomian
 • Cezary Wodziński, Przewodniczący Rady Fundacji
 • Jacek Migasiński, Przewodniczący Jury
 • finaliści konkursu i jury
 • Mateusz Falkowski, Prezes Zarządu Fundacji
 • Janusz Ostrowski, członek jury
 • Krzysztof Żółtański (finalista)
 • Krzysztof Żółtański (finalista), po wysłuchaniu recenzji
 • Krzysztof Środa, członek jury
 • Krzysztof Środa (członek Jury) wygłasza recenzję eseju Szymona Wróbla
 • od lewej - Maciej Sosnowski (finalista) i Janusz Ostrowski (jury)
 • Maciej Sosnowski (finalista) po wysłuchaniu recenzji
 • Maciej Sosnowski (finalista Konkursu)
 • od lewej - Stanisław Krajewski, Małgorzata Kowalska i Marek Kozłowski
 • od lewej - Marek Kozłowski (finalista) i Cezary Woźniak (Jury)
 • Marek Kozłowski (finalista)
 • od lewej - Katarzyna Janowska (TVP Kultura), Marek Kozłowski (finalista), Cezary Woźniak (Jury)
 • Marek Kozłowski (finalista)
 • Magdalena Środa, członek jury
 • Stanisław Krajewski, członek jury
 • Maciej Sosnowski (finalista Konkursu)
 • Marcin Poręba jako finalista
 • Marcin Poręba - finalista
 • Marcin Poręba, laureat, po ogłoszeniu wyniku
 • Marcin Poręba - laureat konkursu
 • Małgorzata Kowalska, przewodnicząca jury, wykłasza laudację
 • Małgorzata Kowalska (Przewodnicąca Jury) i Marcin Poręba (Laureat)
 • Małgorzata Kowalska (Przewodnicąca Jury) i Marcin Poręba (Laureat)
 • prof. Stanisław Borzym
 • Marcin Poręba, laureat konkusu
 • początek bankietu
 • od lewej - Piotr Marciszuk i Cezary Wodziński
 • od lewej, w środku - Cezary Woźniak i Marek Kozłowski
 • bankiet (w głębi, w środku, Marcin Poręba)
 • bankiet
 • Marek Kozłowski (finalista)
 • w środku - Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Łazienek Królewskich
 • pierwsza od prawej - Katarzyna Skarżanka, obok - Tadeusz Szawiel, członek Jury
 • Piotr Marciszuk (członek Jury)
 • toast Cezarego Wodzińskiego
 • Po prawej - Marcin Poręba, laureat
 • toast na cześć Marcina Poręby wygłasza Jacek Migasiński
 • w trakcie bankietu (w głębi, nieco po prawej, Marcin Poręba, Laureat Konkursu)
 • Toasty