Zapraszamy do udziału w lekcjach przyrodniczych online, organizowanych przez Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Zajęcia przeznaczone są dla przedszkoli oraz uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.

Lekcje zdalne, ok. 40-minutowe, odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00, przy pomocy programu umożliwiającego łączenie się online. Link do zajęć wygenerowany zostanie przez Muzeum i wysłany opiekunowi grupy.

Koszt: 8 zł / osoba, opiekunowie - bezpłatnie; maks. liczba uczestników - 25. Zgłoszenia przyjmowane są przez poniższy formularz - przejdź do formularza rezerwacji dla grup.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem lekcji online - pobierz tutaj (uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu). Dodatkowe informacje: tel. 518 684 215, e-mail: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl

Wcześniejsza pula bezpłatnych lekcji przyrodniczych online, odbywających się w 2020 r., została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TEMATY ZAJĘĆ ZDALNYCH

PRZEDSZKOLA I KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tropy i ślady zwierząt
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, czym są tropy i jakie inne rodzaje śladów mogą zostawiać zwierzęta. Zobaczą m.in. tropy dzika, wilka, jelenia, borsuka i wiewiórki. Przekonają się, w jaki sposób budowa łap zwierząt wpływa na pozostawiane przez nie tropy. Dowiedzą się również, jak rozpoznać norę lisa i jakie ślady świadczą o tym, że w pobliżu mieszka bóbr.  

Leśne zwierzęta duże i małe
Podczas zajęć dzieci nauczą się, rozpoznawać gatunki zwierząt żyjące w polskich lasach. Dowiedzą się, co lubią jeść poszczególni przedstawiciele fauny i gdzie mieszkają. Będą również mieli okazję, zobaczyć największe i najmniejsze zwierzę polskich lasów.

Jaja, gniazda, pisklęta
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób różne gatunki ptaków opiekują się potomstwem, czym różnią się gniazdowniki od zagniazdowników, które pisklęta wymagają troskliwej opieki rodziców, a które od momentu wyklucia są samodzielne. Zobaczą, jak wyglądają jaja i pisklęta danych gatunków. Dowiedzą się ponadto, jak bardzo potrafią się różnić gniazda poszczególnych ptaków.

Skrzydlaci przyjaciele
Dzieci poznają wybrane gatunki ptaków występujące w Polsce. Dowiedzą się, które z nich możemy spotkać w parku, a które tylko w lesie, z dala od ludzi. Będą wiedziały, co jedzą poszczególne gatunki. Nauczą się odróżniać kaczkę od kaczorka, będą potrafiły powiedzieć, które ptaki są najsprytniejsze, a które transportują pisklęta, przenosząc je na grzbiecie.

Podróż w dalekie strony
Dzieci poznają zarysy kontynentów: Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej, a także niektóre gatunki żyjących tam zwierząt. Dowiedzą się, jak środowisko wpływa na wygląd przedstawicieli egzotycznej fauny i jak zwierzęta przystosowały się do życia w rejonach, gdzie jest bardzo zimno, gorąco lub brakuje wody.

Przygoda z grzybami
Uczniowie poznają budowę wybranych grzybów i ich znaczenie dla ekosystemu. Dowiedzą się, dlaczego bez grzybów nie mogłoby istnieć życie na Ziemi. Nauczą się, rozróżniać najpospolitsze gatunki jadalne i trujące. Będą wiedzieć, że grzyby należy zbierać pod opieką dorosłych, i tylko te, które znamy.

KLASY IV- VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tropy i ślady zwierząt
Uczniowie dowiedzą się, jakie rodzaje śladów pozostawiają poszczególne gatunki zwierząt. Zobaczą, jak wyglądają pozostawiane przez nie tropy i czym się różnią. Dowiedzą się, które zwierzęta są stopochodne, a które palcochodne, z czego wynika budowa ich stóp i jak wpływa na wygląd ich tropów. Po zajęciach będą wiedzieli, co to jest scypuł, czym jest babrzysko, a czym buchtowisko, i skąd się biorą galasy.

Wędrówki ptaków
Uczniowie poznają przyczyny ptasich wędrówek i utrwalą wiedzę o gatunkach wędrownych oraz niewędrownych. Dowiedzą się, gdzie ptaki migrują, i dlaczego czasami rezygnują z odlatywania do cieplejszych krajów, a także w jak sposób technika lotu, którą stosują, wpływa na wybieraną trasę wędrówki i miejsce spędzania zimy. Poznają również gatunki, które fruwają dobrze i słabo, oraz ptasich rekordzistów w długości i odległości lotu. Dowiedzą się ponadto, dlaczego jesienią nie należy dokarmiać ptaków, i skąd naukowcy wiedzą, jak przebiegają trasy ptasich wędrówek.

Ab ovo, czyli od jaja (ptasie jaja, gniazda i pisklęta)
Uczniowie dowiedzą się, jak zbudowane jest ptasie jajo i czemu służą jego poszczególne elementy. Posłuchają, w jaki sposób różne gatunki opiekują się potomstwem, czym różnią się gniazdowniki od zagniazdowników, które pisklęta wymagają troskliwej opieki rodziców, a które od momentu wyklucia są samodzielne. Zobaczą także, jak wyglądają jaja i pisklęta różnych gatunków oraz dowiedzą się, jak bardzo mogą się od siebie różnić ptasie gniazda. Po zajęciach będą potrafili rozpoznać pisklęta różnych gatunków i przyporządkować je do rodziców oraz powiedzieć, co to jest pasożytnictwo lęgowe.

Środowisko a wygląd zwierząt
Uczniowie dowiedzą się, jaki wpływ na wygląd i biologię zwierząt ma środowisko ich życia. Poznają przystosowania pozwalające przeżyć gatunkom na sawannie i pustyni, w górach, lasach tropikalnych, tundrze i na terenach polarnych. Nauczą się, rozpoznawać zwierzęta żyjące w różnych strefach klimatycznych.

W królestwie grzybów
Uczniowie poznają budowę wybranych grzybów i ich znaczenie dla ekosystemu. Dowiedzą się, czy są one bliżej spokrewnione z roślinami czy ze zwierzętami. Będą potrafili wyjaśnić, co to jest mikoryza, grzybnia i owocnik grzyba. Nauczą się, rozróżniać najpospolitsze gatunki jadalne i trujące. Będą wiedzieć, że grzyby należy zbierać pod opieką dorosłych, i tylko te, które znamy.

Formularz zgłoszeniowy dla grup

  • * pola wymagane