Budowa Nowej Palmiarni z funkcją wystawową i dydaktyczną w ramach rewitalizacji Folwarku na potrzeby zaplecza muzealnego

W 2015 r. Muzeum Łazienki Królewskie podpisało umowę dofinansowania zadania w ramach programu "Rozwój Infrastruktury Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego". Wartość dofinansowania otrzymanego z Funduszu Promocji Kultury wyniosła 1 750 000 zł. Za środki te zaplanowano wykonanie stanu surowego budynku Nowej Palmiarni.

Ten w całości przeszklony obiekt zaprojektowany został z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Usytuowany jest w północno-wschodniej części Łazienek Królewskich, na terenie tzw. folwarku. Formę budynku dostosowano do funkcji, jaką ma pełnić. Część wyższa obiektu przeznaczona jest do przechowywania wysokich roślin egzotycznych z muzealnej kolekcji. Część niższa podzielona została na dwie strefy. Pierwsza z nich służy do przechowywania roślin niższych, takich jak: drzewka cytrusowe i laurowe oraz drzewka oliwne, druga przeznaczona została na pomieszczenia dla Manufaktury Królewskiej i sale dydaktyczne. W tej części znalazły się również pomieszczenia socjalne i zaplecze techniczne. Dla odwiedzających Muzeum Nowa Palmiarnia będzie też nowym Ogrodem Zimowym z funkcjami kulturalnymi.

Budowa Nowej Palmiarni na terenie folwarku to również proces porządkowania zaplecza gospodarczego Muzeum. Inwestycja ta jest m.in. kontynuacją prac rozpoczętych w 2014 r., które obejmowały porządkowanie i rozbudowę infrastruktury oraz postawienie stalowej konstrukcji budynku. Przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja pozwoliła zamknąć stan surowy budynku do końca 2015 r.

W 2016 r., dzięki dotacji z MKiDN w kwocie 1 100 000 zł, wykonane zostaną prace wykończeniowe w Nowej Palmiarni, zagospodarowany również będzie teren wokół budynku.