Savoir vivre

Jest nam niezwykle miło, że zdecydowali się Państwo na wizytę w Łazienkach Królewskich, życzymy przyjemnego pobytu. Dla Państwa własnego bezpieczeństwa, ochrony przyrody, dzieł sztuki i architektury, a także komfortu innych zwiedzających, prosimy o przestrzeganie niniejszego Regulaminu:

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Ogród Muzeum Łazienki Królewskie jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków oraz na listę Pomników Historii. Podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami.

1.2. Prosimy osoby przebywające w Ogrodzie o przestrzeganie Regulaminu i stosowanie się do próśb pracowników Muzeum. Dzieci do 13 roku życia powinny przebywać pod opieką osób pełnoletnich.

1.3 Ogród i obiekty Muzeum są monitorowane.

1.4 Ogród jest otwarty dla zwiedzających codziennie od świtu do zmierzchu, a wejście jest bezpłatne.

2. ZASADY PRZEBYWANIA W OGRODZIE

2.1 Spacerujemy wytyczonymi alejkami.

2.2. Na trawnikach przebywamy w wyznaczonych miejscach piknikowania oraz przy Pomniku Chopina podczas koncertów.

2.3. Indywidualnie biegamy w godzinach otwarcia Ogrodu. Do dyspozycji jest trasa im. Janusza Kusocińskiego, pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

2.4. W Ogrodzie nie należy:

 • karmić zwierząt i rozsypywać pokarmu
 • dotykać zwierząt, w szczególności wiewiórek i pawi (w przypadku zadrapania lub ugryzienia przez zwierzę zalecamy niezwłoczny kontakt z lekarzem)
 • niszczyć drzew, krzewów i kwiatów
 • wchodzić na drzewa i do zbiorników wodnych
 • śmiecić i porzucać niedopałki papierosów
 • zakłócać ciszę
 • grać w piłkę
 • przebywać w czasie burz i silnych wiatrów.

2.5. W Ogrodzie obowiązuje zakaz:

 • jazdy rowerem, na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, itp.
 • wprowadzania zwierząt
 • spożywania alkoholu poza restauracją i kawiarnią
 • wzniecania i używania ognia.

2.6. Zgody Muzeum wymaga:

 • organizowanie zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy
 • organizowanie wydarzeń, prowadzenie działalności gospodarczej, umieszczanie reklam i ogłoszeń
 • fotografowanie lub filmowanie w celach komercyjnych
 • uprawianie innych sportów niż indywidualne bieganie
 • wjazd pojazdów mechanicznych.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Osoby, które zakłócają spokój i porządek oraz nie stosują się do Regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie Ogrodu, bez zwrotu kosztów biletów wstępu do obiektów.

3.2. Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.

3.3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu.

Będziemy wdzięczni za komentarze dotyczące Państwa wizyty, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie. Prosimy napisać do nas e-maile na adres: recepcja@lazienki-krolewskie.pl, b.werner@lazienki-krolewskie.pl lub listownie: Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa.