Jest to pierwszy w Warszawie pomnik Cypriana Kamila Norwida, jednego z najsłynniejszych polskich poetów, dramatopisarza, myśliciela i malarza, żyjącego w latach 1821-1883.

Pomnik został odsłonięty w 2006 r. z okazji 185. rocznicy urodzin Norwida. Jest to kamienna replika rzeźby Julii Keilowej, polskiej artystki czynnej w Warszawie w okresie międzywojennym. Ukazała ona Norwida w półpostaci, odzianego w płaszcz i trzymającego prawą rękę na piersi. Poeta pochyla lekko głowę ku dołowi. Zdaje się być pogrążony w pesymistycznym zamyśleniu i melancholii. Pomnik przedstawia Norwida z dużą dozą podobieństwa, przejawiającego się zwłaszcza w opracowaniu twarzy poety. Autorka jednocześnie dążyła do geometryzacji i uproszczenia kształtów, co jest charakterystycznym rysem sztuki lat 20. i 30. XX wieku. Wypisany na cokole cytat pochodzi z poematu Norwida Promethidion. Dzieło to, podobnie jak cała twórczość tego poety, cieszyło się wielką popularnością w okresie Młodej Polski i 20-lecia międzywojennego.