Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego (1888-1974) znajduje się w pobliżu Pałacu Myślewickiego. To brązowe popiersie ustawione na granitowym cokole.

Autorem pomnika jest Andrzej Renes, znany współczesny rzeźbiarz. Popiersie upamiętnia twórcę Centralnego Okręgu Przemysłowego, pomysłodawcę rozbudowy portu w Gdyni, polskiego ministra przemysłu i handlu oraz wicepremiera i ministra skarbu okresu międzywojennego. Na czas pełnienia tych funkcji Eugeniusz Kwiatkowski mieszkał w Pałacu Myślewickim. Pomnik odsłonięto w 2002 r. z okazji ustanowienia uchwałą Sejmu "Roku Eugeniusza Kwiatkowskiego". Popiersie zostało wówczas poświęcone przez biskupa Mariana Dusia. Obiekt znajduje się naprzeciwko popiersia pułkownika Piotra Wysockiego, dowódcy powstania listopadowego. Oba pomniki w symboliczny sposób wyrażają dwie ważne dla naszego narodu idee, wzajemnie się uzupełniające. Jedna związana jest z walką o niepodległość kraju, zaś druga z jego odbudową.

BIOGRAFIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO