Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego znajduje się przy Podchorążówce. Wykonano go z brązu. Jest ustawiony na wysokim, kamiennym postumencie.

Jego autorem był Alfons Karny, słynny polski rzeźbiarz XX w. Był on twórcą wielu znakomitych portretów polskich osobistości. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) był wybitnym polskim pianistą, kompozytorem i politykiem. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, już jako muzyk światowej sławy prowadził aktywne działania dyplomatyczne na rzecz przywrócenia Polsce niepodległości. W 1919 r. został premierem odrodzonej Rzeczypospolitej. Rzeźbiarz przedstawił Paderewskiego jako człowieka o utkwionym w dal wzroku, mistrzowsko oddając wyraz skupienia i zamyślenia na jego twarzy. W Podchorążówce znajduje się w Salon Pamiątek Ignacego Jana Paderewskiego poświęcony wybitnemu pianiście i politykowi.