W pobliżu Świątyni Egipskiej znajduje się popiersie Maurycego Mochnackiego usytuowane na wysokim, marmurowym cokole.

Około 1822 r. na tym postumencie stał biust cara Rosji Aleksandra I, dziś zaginiony. W 2000 r. ustawiono na nim współcześnie wykonane przez Wiesława Winklera brązowe popiersie Maurycego Mochnackiego, działacza politycznego, publicysty i żołnierza - uczestnika powstania listopadowego. Jego losy były związane z Łazienkami.

W 1822 r. został karnie skierowany do prac porządkowych w pobliskim ogrodzie belwederskim za spoliczkowanie inspektora policji. Mochnacki był też członkiem sprzysiężenia Piotra Wysockiego i uczestnikiem Nocy Listopadowej, która 29 listopada 1830 r. rozpoczęła powstanie. Mochnacki związany jest z Łazienkami także przez swą przyjaźń z Fryderykiem Chopinem, którego pomnik stoi na terenie parku.