Królewską Galerię Rzeźby, a w niej gipsowe kopie najsłynniejszych rzeźb starożytności m.in. Grupy Laokoona, Herkulesa Farnese i Apolla Belwederskiego, będzie można oglądać od 21 czerwca w Łazienkach Królewskich. Projekt, który uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nawiązuje do idei króla Stanisława Augusta, by powołać pierwsze w Polsce publiczne i nowoczesne muzeum.

Nowa ekspozycja Królewskiej Kolekcji Rzeźby Starej Oranżerii wiąże się z sensacyjnym odkryciem i restauracją malowideł ściennych w Foyer Teatru i Ogrodzie Zimowym. Zachowane projekty wystroju tych wnętrz, opracowane w latach 1787-1788 przez nadwornego architekta króla Jana Christiana Kamsetzera oraz inwentarz z 1795 roku dokumentują  planowany w tych czasach układ ekspozycji kolekcji rzeźby. Daje to unikalną szansę na przywrócenie oryginalnego wyglądu tego miejsca.

Więcej informacji w pliku do pobrania powyżej, ponadto informacji w sprawie Królewskiej Galerii Rzeźby udzielają:

Izabella Zychowicz, Kierownik Ośrodka Sztuki, i.zychowicz@lazienki-krolewskie.pl, tel. 519 124 144

Piotr Zambrzycki, Główny Konserwator, p.zambrzycki@lazienki-krolewskie.pl tel. 519 135 303.