Muzeum Łazienki Królewskie nie będzie realizować projektu "Ogród XXI wieku z podziemnym pawilonem wystawowym". Dysponowanie ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie dowodzi prowadzenia procesu inwestycyjnego, do czego potrzebne jest pozwolenie na budowę, poprzedzone pozwoleniami innych organów, w tym Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Obecnie nie jest prowadzone przez Muzeum żadne postępowanie administracyjne zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę dla projektu "Ogród XXI wieku z podziemnym pawilonem wystawowym".