Zapraszamy na wykład, który poświęcony będzie "polskiej rewolucji" z 1791 r. i uchwalonej w wyniku tych wydarzeń Ustawie Rządowej.

Konstytucja 3 maja była dokumentem tak przełomowym, a jej przyjęcie przez polski sejm tak dużą sensacją, że cała Europa okrzyknęła te wypadki rewolucją. Warto więc przyjrzeć się bliżej okolicznościom uchwalenia Ustawy Rządowej i ludziom, którzy ją stworzyli. Przede wszystkim zaś godny uważnej lektury jest sam tekst prawa sprzed 230 lat, stanowiący skarbnicę uniwersalnych wartości, które zachowały swoją aktualność do dzisiaj.

Wykład "3 maja 1791 - rewolucja po polsku" transmitowany będzie na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskie.


Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz - historyk, kierownik Pracowni Literatury Oświecenia IBL PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Główne przedmioty jej zainteresowań badawczych to myśl polityczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów i kultura oświecenia. Jest autorką m.in. monografii "Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku", Gdańsk 2006; "Czy rewolucja może być legalna? 3 maja 1791 w oczach współczesnych", Warszawa 2012; "The Concept of Freedom in the Polish-Lithuanian Commonwealth", Leiden, Boston, Brill 2012; "Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów", Toruń 2018. Ponadto jest współredaktorem (z Dominikiem Triaire’em) edycji "Stanislas Auguste, Mémoires", Paris 2012, a także wydawcą "Konstytucji 3 Maja 1791", która w 2018 r. ukazała się nakładem Muzeum Łazienki Królewskie oraz Archiwum Głównego Akt Dawnych.