Wykład, który w ramach cyklu "Oświeceniowa republika władców" zaprezentuje prof. Tadeusz J. Żuchowski, przybliży osobę syna Augusta III Saskiego - Alberta Kazimierza Wettyna (1738-1822), polskiego królewicza, który od 1795 roku mieszkał w Wiedniu.

Jego kolekcja rysunku i grafiki przechowywana do dziś w tej samej galerii zwanej - od imienia jej założyciela - Albertiną to jeden z najwspanialszych zbiorów tego typu na świecie.

Podczas wykładu zaprezentowana zostanie sylwetka oświeceniowego władcy, jego smak artystyczny oraz okoliczności zamówienia u Antonia Canovy niezwykłego nagrobka dla zmarłej żony, arcyksiężnej Marii Krystyny.

Tadeusz J. Żuchowski - prof. dr hab., dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierownik Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu. Badacz sztuki europejskiej.

Autor m.in. książek: Poskromienie materii. Nowożytne zmagania z marmurem kararyjskim. Michał Anioł, Bernini, Canova (2010), Pałac papieski na Watykanie od końca V do początku XVI wieku. Ceremoniał a ewolucja kompleksu rezydencjonalnego (1999), Patriotyczne mity i toposy. Malarstwo niemieckie 1800–1848 (1991).

Członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Zajmuje się europejską architekturą rezydencjonalną, sztuką włoskiego renesansu, włoską rzeźbą oraz sztuką niemiecką XIX-XX wieku. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się także kwestie ochrony dziedzictwa i polsko-niemieckiej spuścizny artystycznej.