Zapraszamy na koncert, podczas którego wybrzmi muzyka barokowa w wykonaniu artystów Polskiej Opery Królewskiej.

Polskie dwory w II połowie XVI wieku i w XVII stuleciu rozbrzmiewały muzyką. Wysoki poziom artystyczny dyktowany był przez zespoły działające w otoczeniu króla, jednak na przestrzeni epoki organizowano coraz więcej kapel, prowadzonych przez znakomitych artystów, także na dworach magnatów - duchownych i świeckich, w kościołach i klasztorach. Muzyka była nieodłączną częścią wystawnych uroczystości i kameralnych spotkań, stanowiła ważny element budowania prestiżu.  

Wśród dzieł instrumentalnych dominowały canzony, sonaty i tańce. Do tego nurtu należą znajdujące się w programie koncertu utwory znanego w całej ówczesnej Europie Marcina Mielczewskiego oraz dzieła kompozytorów związanych z luterańskim kościołem Mariackim w Gdańsku - Kaspara Förstera, Balthasara Erbena oraz Johanna Valentina Medera. 

Muzyka wokalno-instrumentalna, która zabrzmi w interpretacji znakomitej sopranistki Iwony Lubowicz, także wywodzi się z kręgów kościelnych. Wszak to dostojnik duchowny, arcybiskup Wojciech Baranowski zatrudniał na swoim dworze w Łowiczu Mikołaja Zieleńskiego, autora najsłynniejszego polskiego zbioru utworów Offertoria et Communiones totius anni. Z cyklu wydanego drukiem w 1611 r. w Wenecji do programu koncertu włączone zostały trzy kompozycje: Video caelos aperto, Confundatur superbi oraz Principes persecuti. Proweniencję kościelną mają również dwa utwory Krystiana Józefa Rutha, zachowane w archiwum sandomierskiego klasztoru sióstr benedyktynek, z którym twórca był związany w XVIII w. Natomiast działalność Carla Dittersa von Dittersdorfa, którego dwie kompozycje zamykają program koncertu, wiąże się ze śląskim dworem księcia biskupa Wrocławia, Philippa Gottharda von Schaffgotscha.


PROGRAM
Balthasar Erben - Sonata sopra ut, re, mi, fa, sol, la a 2 violini
Mikołaj Zieleński - Video caelos aperto
Mikołaj Zieleński - Confundatur superbi
Marcin Mielczewski - Canzona prima a 2
Mikołaj Zieleński - Principes persecuti
Kaspar Förster - Sonata a tre 
Krystian Józef Ruth - Aria de Angelis
Krystian Józef Ruth - Sub tuum praesidium
Johann Valentin Meder - Chaconne
Carl Ditters von Dittersdorf - Iste confessor Domini
Carl Ditters von Dittersdorf - Lauda Sion Salvatorem

WYKONAWCY
Iwona Lubowicz - sopran
Zespół instrumentów dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona
Krzysztof Garstka - klawesyn, dyrygent


Czas trwania: ok. 1 h. Bilety do nabycia za pośrednictwem strony Polskiej Opery Królewskiej. Miejsca na widowni są nienumerowane.