Zapraszamy na koncerty, przedstawienia operowe, a także baletowe w ramach cyklu "Barok w Teatrze Królewskim" Warszawskiej Opery Kameralnej, który potrwa w Łazienkach Królewskich do końca maja 2016 r.

Program, którego ideą jest zaprezentowanie muzyki barokowej, wzbogaci taniec Baletu Dworskiego "Cracovia Danza”, kierowanego przez Romanę Agnel, który specjalizuje się w odtwarzaniu tańców historycznych.

We wszystkich wydarzeniach udział weźmie Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense  (założony przez Stefana Sutkowskiego w 1957 r.). W jego skład wchodzą obecnie młodzi muzycy, którzy odbyli studia na czołowych europejskich uczelniach w dziedzinie muzyki dawnych epok i doskonale posługują się kopiami historycznych instrumentów. Bardzo bogate i stale powiększane instrumentarium pozwala na wykonywanie, zgodne z wymogami dawnego stylu, repertuaru z ok. 1600 roku, poprzez dojrzały barok i okres klasyczny. 

PROGRAM CYKLU "BAROK W TEATRZE KRÓLEWSKIM"

30 kwietnia
"Balet o kawie” - spektakl baletowo-pantomimiczny w wykonaniu Baletu Dworskiego "Cracovia Danza" oraz Zespołu Instrumentów Dawnych WOK Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, dyrygent - Władysław Kłosiewicz.

Bilety normalne 50 zł, ulgowe - 30 zł, studenckie - 30 zł.

29 maja
"Balette de la Musique” - spektakl baletowo-pantomimiczny w wykonaniu Baletu Dworskiego "Cracovia Danza" oraz Zespołu Instrumentów Dawnych WOK Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, dyrygent - Marco Vitale.

Bilety normalne 50 zł, ulgowe - 30 zł, studenckie - 30 zł.