Zapraszamy na wykład dr Marii Czeppe o postaciach, na których losy w epoce saskiej wpłynęły związki Warszawy z Dreznem. Spotkanie odbędzie się w cyklu "Czy mogła się uratować? Rzeczpospolita w XVIII wieku".

Podczas wykładu mowa będzie o twórcach i przywódcach partii saskiej w czasach Augusta III. Byli nimi: marszałek Jerzy August Mniszech, szef dworskiej kamaryli, oraz jego najbliższy przyjaciel i sojusznik, biskup Kajetan Sołtyk. Dr Marii Czeppe przedstawi ich prace na rzecz unii z Saksonią i trwałego zakorzenienia w Rzeczypospolitej dynastii Wettynów. Opowie ponadto o budowie zaplecza dla polityki Augustowej - polskim wariancie XVIII-wiecznego "policy making".

Poznamy również losy uczonych i odkrywców, beneficjentów nauk w saskich akademiach górniczych. Przybliżone zostaną sylwetki Samuela Okraszewskiego, organizatora  górnictwa i hutnictwa czasów stanisławowskich, oraz Jana Jaśkiewicza, polskiego Ormianina i przyrodnika.

Mowa będzie również o zapomnianych "przemysłowcach": wyłonionym z ksiąg ziemskich i grodzkich na Wawelu i wreszcie oddzielonym od własnego dziadka kasztelanie sądeckim Aleksandrze Romiszowskim, a także o działającym w cieniu "gór olkuskich" domorosłym organizatorze wydobycia i handlu metalami, baronie Antonim Aleksandrze Soldenhoffie.

CYKL WYKŁADÓW "CZY MOGŁA SIĘ URATOWAĆ? RZECZPOSPOLITA W XVIII WIEKU"


Dr Maria Czeppe - historyk, badacz dziejów Rzeczypospolitej w czasach saskich i stanisławowskich, pracownik i od 2002 r. kierownik Pracowni Staropolskiej Pol­skiego Słownika Biograficznego w Instytucie Historii PAN, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, autorka monogra­fii "Kamaryla pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mniszcha 1750-1763" oraz artykułów w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych, w tym ponad 70 biogramów w "Polskim słowniku biograficznym".