Zapraszamy do oglądania wystawy przybliżającej tradycję sokolnictwa. Ekspozycja obejmuje preparaty dermoplastyczne ptaków oraz sceny polowań z ptakami utrwalone na przestrzeni wieków w literaturze, malarstwie, grafice i rzemiośle artystycznym.

Wystawa "Chwal Ćwik! Żywa tradycja sokolnictwa" prezentowana jest w Koszarach Kantonistów w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (Oddział Muzeum Łazienki Królewskie), od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-16.00. Bilet wstępu na ekspozycję (10 zł normalny, 5 zł - ulgowy) uprawnia do zwiedzania Koszarów Kantonistów oraz Powozowni w Stajni Kubickiego.

Na wystawie zobaczymy akcesoria, którymi współcześnie posługują się sokolnicy, i poznamy tajniki układania ptaków drapieżnych oraz polowań z ich użyciem.

Początki sokolnictwa, jednej z gałęzi łowiectwa, sięgają starożytności. W Polsce sokolnictwo pojawiło się ok. X w. i przez stulecia towarzyszyło królom. Tradycja tego rodzaju polowań kultywowana jest do dzisiaj. W 2010 r. komitet UNESCO wpisał sokolnictwo na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, zaś od 2015 r. znajduje się ono również na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wystawę "Chwal Ćwik! Żywa tradycja sokolnictwa" przygotowało Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i Polski Klub Sokolników PZŁ "Gniazdo Sokolników". W ramach międzymuzealnej współpracy ekspozycja przybliżająca tradycję polowania z ptakami prezentowana jest w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

Wystawa objęta została honorowym patronatem Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Klubu Sokolników PZŁ "Gniazdo Sokolników", Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół", Marszałka Województwa Lubelskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz IAF - Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych. Patronat medialny: telewizja "Darz bór" oraz magazyny "Echa leśne" i "Brać Łowiecka".