Zapraszamy na pierwszy wykład z cyklu "Czy mogła się uratować? Rzeczpospolita w XVIII wieku". Dr Dorota Dukwicz poruszy na nim problem suwerenności Rzeczypospolitej szlacheckiej i jej stopniowego popadania na przestrzeni XVIII wieku w zależność od rosnących w potęgę sąsiadów.

Temat ten od dawna zajmuje historyków i budzi wiele emocji wśród zainteresowanych dzie­jami państwa polsko-litewskiego.

Kiedy Rzeczpospolita utraciła suwerenność? Co było przyczyną jej słabości? Jak społeczeństwo szlacheckie rozumiało pojęcie suwe­renności? Czy wśród obywateli Rzeczypospolitej, a zwłaszcza elit władzy, istniała świadomość stopniowego popadania państwa w obcą zależność? Jak w praktyce życia politycznego Rzeczypospolitej przejawiała się utrata samostanowienia? I jakie były tego konsekwencje dla obywateli i całego państwa? Czy utrata suwerenności była przyczyną upadku państwa? To tylko kilka z pytań, na które podczas wykładu spróbujemy dać odpowiedź.


Dr Dorota Dukwicz - historyk, badacz dziejów Rzeczypospolitej Obojga Naro­dów XVIII wieku, adiunkt w Zakładzie Studiów Nowożytnych Instytutu Histo­rii Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Autorka monografii pt. "Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszaw­skiego (1772-1775)" oraz artykułów publikowanych na łamach "Kwartalnika Hi­storycznego", "Acta Poloniae Historica", "Wieku Oświecenia" i w wielu tomach zbiorowych. Interesuje się historią polityczną i historią dyplomacji. Jej aktualne badania koncentrują się wokół problemu międzynarodowego położenia Rzeczy­pospolitej w dobie konfederacji barskiej.

CYKL WYKŁADÓW "CZY MOGŁA SIĘ URATOWAĆ? RZECZPOSPOLITA W XVIII WIEKU"