Dzieci i młodzież zapraszamy na bezpłatne lekcje muzealne. Na zajęciach mowa będzie m.in. królu Stanisławie Auguście, powstaniu listopadowym, a także o Orderze Virtuti Militari.

Ze stu bezpłatnych lekcji muzealnych, przygotowanych przez Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie w ramach "Darmowego listopada", skorzystać mogą przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Wystarczy wybrać temat lekcji i zamówić zajęcia pod adresem email: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub numerem telefonu: (+48) 22 50 60 183.

Z OSTATNIEJ CHWILI! WSZYSTKIE LEKCJE "DARMOWEGO LISTOPADA" ZOSTAŁY ZAREZERWOWANE.

Poznaj króla

Wiek uczestników: przedszkola, klasy I-VIII szkół podstawowych.
Słowa klucze: król, koronacja, herb, insygnia, portret.

Stanisław August, podobnie jak inni władcy Europy, był często portretowany. Jego wizerunki przedstawiano na obrazach, miniaturach, pierścieniach i tabakierkach. Jak chciał być postrzegany i co chciał o sobie powiedzieć? Uczestnicy zajęć, wędrując po pałacowych wnętrzach, spróbują odnaleźć symbole władzy monarchy. Rozszyfrują królewski monogram, odczytają symbolikę kolorów, stroju i herbu Stanisława Augusta. Odwołując się do jego biografii, poznają królewskie życie w XVIII wieku.

Uczniowie:

• będą potrafili scharakteryzować postać Stanisława Augusta oraz opowiedzieć o jego roli jako władcy,
• poznają symbolikę insygniów królewskich i stroju koronacyjnego,
• zrozumieją różnice między portretem prywatnym a reprezentacyjnym.

Poznaj Pałac na Wyspie

Wiek uczestników: przedszkola, klasy I-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.
Słowa klucze: pałac, muzeum, rezydencja, kolekcja, mecenas.

W Pałacu na Wyspie nic nie jest przypadkowe. Architektura, wyjątkowa kolekcja dzieł sztuki i malowidła ścienne tworzą integralną całość i składają się na program oświeceniowego władcy - filozofa w koronie. Przechadzając się po reprezentacyjnych salach i prywatnych apartamentach, uczestnicy zajęć odkryją znaczenie i bogatą symbolikę pałacowych wnętrz. Dowiedzą się, dlaczego właśnie tu król chciał otworzyć pierwsze nowoczesne muzeum o charakterze publicznym.

Uczniowie:

• dowiedzą się, czym jest muzeum,
• będą potrafili określić funkcje wnętrz pałacowych,
• poznają symbolikę wystroju pałacu.

Bohater na medal

Wiek uczestników: klasy IV-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.

Słowa kluczowe: bohaterstwo, zasługa, order, odznaczenie, klasy orderowe, Stanisław August, Tadeusz Kościuszko.

Za jakie dokonania nadawano Order Virtuti Militari? Na jakie klasy się dzieli? Czy odznaczenie przyznaje się tylko mężczyznom? Czy zdarzało się, że otrzymywali go obcokrajowcy? To tylko część pytań, na które odpowiadać będziemy podczas zajęć "Bohater na medal". Dowiemy się również, za jakie zasługi honorowano miasta i oddziały wojskowe. Przyjrzymy się też bliżej niektórym bohaterom odznaczonym Orderem Virtuti Militari.

Uczniowie:

• dowiedzą się, w jakich okolicznościach utworzony został Order Virtuti Militari;
• zrozumieją podstawowe pojęcia związane z najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym;
• poznają biografie wybranych osób uhonorowanych Virtuti Militari.

Tadeusz Kościuszko. Bohater dwóch kontynentów

Wiek uczestników: klasy IV-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.

Słowa klucze: Szkoła Rycerska, insurekcja kościuszkowska, Virtuti Militari, legiony polskie, Order Orła Białego, Tadeusz Kościuszko.

Tadeusz Kościuszko był najsłynniejszym absolwentem Szkoły Rycerskiej, założonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta. Jak przebiegała jego kariera zawodowa? Jak wyglądało jego życie prywatne? Uczniowie poznają losy niezwykłego człowieka, który walczył o wolność kilku narodów. Dowiedzą się, czym się wsławił w Rzeczypospolitej, dlaczego wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a także z jakiego powodu jego imię noszą ważny most w Nowym Jorku, góra w Australii oraz wyspa na Alasce.

Uczniowie:

• poznają zasługi Tadeusza Kościuszki dla Polski i Stanów Zjednoczonych,
• dowiedzą się, czym była Szkoła Rycerska i kto do niej uczęszczał,
• poznają pojęcie insurekcji,
• poznają ciekawostki z prywatnego życia amerykańskiego i polskiego generała.

Powstanie listopadowe

Wiek uczestników: klasy IV-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.

Słowa klucze: Królestwo Kongresowe, konstytucja, powstanie, dyktator, niepodległość, emigracja.

Dlaczego właśnie w Łazienkach rozpoczęło się powstanie listopadowe? Przywołamy wydarzenia sprzed niemal 200 lat w historycznym miejscu, w którym się rozegrały. Poznając ikonografię i teksty z epoki, zrozumiemy genezę i przebieg powstania.

Uczniowie:

• poznają przyczyny, przebieg i skutki powstania listopadowego,
• osadzą wydarzenia z 1830 r. w przestrzeni Łazienek i współczesnej Warszawy,
• dowiedzą się, kto sprzeciwił się powstaniu, a kto był jego zwolennikiem.