Zapraszamy na debatę o dwóch rewolucjach mających miejsce u schyłku XVIII w. Omówione zostaną wydarzenia, które doprowadziły do uchwalenia Konstytucji 3 maja, dokonującej oświeceniowych zmian w Rzeczpospolitej, i obalenia monarchii we Francji.

W Polsce i we Francji u schyłku XVIII w. doszło do głębokich zmian politycznych. Władcy obu krajów - Stanisław August i Ludwik XVI - zapisali się w historii jako najbardziej tragiczni monarchowie Europy.

Podczas debaty omówione zostaną wydarzenia, jakie miały miejsce w Rzeczypospolitej i we Francji pod koniec XVIII w., czyli uchwalenie Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie, po Stanach Zjednoczonych, ustawy zasadniczej, oraz zgilotynowanie króla Ludwika XVI i obalenie monarchii absolutnej, dzięki czemu Francja proklamowana została republiką.

Historyczne wydarzenia inspirowały artystów i dramatopisarzy. W Polsce wydano "Powrót posła" J. U. Niemcewicza, zaś w Paryżu powstawały dramaty o znaczących tytułach: "Można odetchnąć", "Jakobini i bandyci", "Jakobini w piekle". Twórcy nie wahali się wybierać formy komediowej, aby społeczeństwo, łaknące oczyszczenia, mogło przeżyć arystotelesowską katharsis.

Prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz i dr Monika Milewska przeanalizują dwie XVIII-wieczne rewolucje, ich skutki społeczno-polityczne i wpływ na naszą kulturę.  

Debatę poprowadzą pracownicy Muzeum Łazienki Królewskie: Piotr Skowroński, historyk, doktorant w Instytucie Historii PAN; Joanna Szumańska, historyk sztuki i teatru, doktorantka w Instytucie Sztuki PAN.


Prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz, historyk, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Badaczka kultury oświecenia oraz staropolskiej myśli politycznej, szczególnie zainteresowana dziejami pojęć politycznych. Autorka m.in. takich książek, jak: "Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku", Gdańsk 2006; "Queen Liberty. The concept of freedom in the Polish-Lithuanian Commonwealth", Brill: Leiden, Boston  2012; "Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee", Toruń 2018. Od lat współpracuje z Muzeum Łazienki Królewskie, przygotowała m.in. krytyczne wydanie Konstytucji 3 maja.

Dr Monika Milewska, antropolog historii, eseistka, poetka, bajkopisarka, dramaturg, tłumacz. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. W latach 2002-2008 adiunkt w IFiS PAN w Warszawie i sekretarz Rady Naukowej IFiS PAN. Od 2009 r. adiunkt w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej Instytutu Archeologii i Etnologii UG. Autorka książki "Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne", nominowanej do Nagrody Literackiej NIKE.