Zapraszamy na wykład prof. Zbigniewa Myczkowskiego, odbywający się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków i Międzynarodowego Dnia Ziemi. Mowa będzie o współczesnym krajobrazie, jego kształtowaniu i ochronie.

Krajobraz to otaczający nas zapis historii ziemi oraz "żywy obraz" zachodzących zmian, coraz częściej naznaczonych tzw. konfliktem interesów społecznych, grupowych i indywidualnych. Nieodparcie kojarzy się z zapisaną i wciąż pisaną księgą czy namalowanym i wciąż przerabianym obrazem.

W ujęciu encyklopedycznym ochrona krajobrazu to działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego. Wiąże się ona nie tylko z ochroną przyrody, lecz także z ochroną zabytków kultury i sztuki, archeologii i folkloru, i wkracza swoimi postulatami w dziedzinę planowania przestrzennego. Powinno istnieć ciągłe współdziałanie pomiędzy wyżej wymienionymi obszarami ochrony krajobrazu.

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i ekonomiczna oraz idące za tym zmiany ustrojowe - głód demokracji, często rozumiany i realizowany jako nieograniczona swoboda działań, wolny rynek, pragnienie dogonienia straconych dziesięcioleci - stwarzają poważne zagrożenie dla krajobrazu. Taki stan rzeczy wymaga intensywnych działań eksperckich, studialnych i projektowych w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Natura i kultura są bowiem nierozdzielnymi składnikami współczesnego krajobrazu, a ich ochrona to prosta wykładnia poziomu naszej cywilizacji.

Organizatorami wykładu "Dziedzictwo zapisane w księdze krajobrazu" są Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków i Muzeum Łazienki Królewskie.


Prof. ndzw. dr hab. inż. arch.  Zbigniew Myczkowski od 1979 r. zatrudniony w Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, równolegle główny specjalista w Oddziale Terenowym NID w Krakowie. Rzeczoznawca MKiDN w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego. Autor i współautor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu oraz ponad dwustu studiów projektów, realizacji oraz ekspertyz. Za działalność w dziedzinie ochrony i kształtowania krajobrazu nagrodzony m.in. Brązowym i Srebrnym Medalem Ministra Kultury Gloria Artis - Zasłużony Kulturze, nagrodą SKZ im. Prof. Gerarda Ciołka oraz Honorową Odznaką za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury, Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków, Rad Naukowych Parków Narodowych: Tatrzańskiego i Świętokrzyskiego. Członek Rady Nadzorczej NFOŚiGW. Wiodący autor planu ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie (Nagroda Miasta Krakowa w dziedzinie Nauki i Techniki, 2013). Od marca 2019 r. zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko.