Zapraszamy do oglądania wystawy prezentującej XVIII-wieczny atlas botaniczny "Flora Danica", z którego zaczerpnięto motywy do ozdobienia porcelanowego serwisu duńskich królów o takiej samiej nazwie. Ekspozycja w Galerii Plenerowej przy ul. Agrykoli będzie otwarta 4 września.

"Flora Danica” to jedno z najobszerniejszych dzieł botanicznych, jakie kiedykolwiek powstało. Atlas składa się z pięćdziesięciu jeden tomów i trzech dodatków z uzupełnieniami. Zawiera trzy tysiące dwieście czterdzieści barwnych rycin in folio, przedstawiających rośliny dziko rosnące w Królestwie Danii i Norwegii (później dzieło rozszerzono na rośliny występujące w całej Skandynawii). Poszczególne tomy wydawano w latach 1761-1883.

"Flora Danica" stanowi wybitne osiągnięcie duńskiej nauki okresu Oświecenia. W epoce tej cała Europa starała się poszerzać swoją wiedzę, a inspiracją była "Wielka encyklopedia francuska", pod redakcją Denisa Diderota i Jeana le Ronda d’Alemberta, publikację której rozpoczęto w 1751 r.

Duński rząd postanowił udokumentować wiedzę z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa oraz leśnictwa i sporządzić katalog zasobów naturalnych - uznano to za formę wspierania gospodarki, zdominowanej przez produkcję zbóż. Tak oto zainteresowano się botaniką.

W 1752 r. pochodzący z Niemiec badacz roślin Georg Christian Oeder został mianowany profesorem botaniki w nowo powstałym Królewskim Instytucie Botanicznym; przedtem w Danii nie było niezależnych instytucji prowadzących tego typu badania. Oeder zaproponował wydanie atlasu "Flora Danica", przedstawiającego wszystkie dziko rosnące rośliny na ziemiach duńskiego króla (Dania, Szlezwik-Holsztyn, Oldenburg-Delmenhorst, Norwegia, Islandia, Wyspy Owcze i Grenlandia), co miało poszerzać wiedzę botaniczną i pozwolić na lepsze poznanie roślin i ich właściwości. Pierwszych dziesięć zeszytów z sześciuset ilustracjami ukazało się w latach 1761-1771.

Każda karta była oznaczona numerem i słowami: "Flora Danica". Towarzyszący rycinom tekst zawierał najważniejsze nazwy naukowe (synonimy) każdej rośliny i określał jej siedliska. Flora była przedstawiana w naturalnej wielkości i - poza mchami - każda karta miała prezentować jedną roślinę. Zbyt duże okazy, by zmieściły się w naturalnej wielkości na karcie, były przedstawiane w pomniejszeniu, jednak ich części zamieszczano na rycinach w skali 1:1.

FLORA DANICA - WYSTAWA KRÓLEWSKIEJ PORCELANY