Biografie wybranych osób uhonorowanych Orderem Virtuti Militari to temat warsztatów towarzyszących wystawie najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego, która do 12 grudnia 2019 r. prezentowana jest w Podchorążówce.

Osią spotkań będą postaci kawalerów i dam Orderu Virtuti Militari. Podczas omawiania ich zasług przedstawione zostaną zarówno dzieje przyznanego im odznaczenia, jak i szerszy kontekst epoki, w której żyli. Uczestnicy warsztatów usłyszą o różnych aspektach publicznej działalności narodowych bohaterów, poznając przy tym ich prywatne losy. Dowiedzą się również, jakie jest znaczenie omawianych postaci dla tradycji i pamięci historycznej.

TERMINY I TEMATY WARSZTATÓW

16 listopada 2019 r., godz. 12.00, Podchorążówka
"Tadeusz Kościuszko - bohater dwóch kontynentów"

Jak wyglądał przebieg służby wojskowej Tadeusza Kościuszki? Czym się wsławił, walcząc w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych? Jaki miał wkład w powstanie najsłynniejszej amerykańskiej szkoły wojskowej - West Point? Czym się kierował, wywołując w Rzeczypospolitej powstanie przeciwko Rosji? Czy jego poglądy na temat równości i braterstwa między ludźmi były czymś wyjątkowym na tle epoki? To tylko część zagadnień z życia naczelnika, z którymi zapoznają się uczestnicy spotkania.

23 listopada 2019 r., godz. 12.00, Podchorążówka
"Książę Józef Poniatowski - naczelny wódz armii Księstwa Warszawskiego i marszałek Francji"

Józef Poniatowski zyskał opinię najwybitniejszego polskiego dowódcy od czasów króla Jana III. Jego postać była inspiracją dla wielu Polaków w okresie zaborów. Uczestnicy spotkania usłyszą o pochodzeniu księcia, jego dzieciństwie i wykształceniu oraz zastanowią się, czy faktycznie był on utalentowanym wodzem. Przedyskutują również rolę, jaką odegrał w utworzeniu Księstwa Warszawskiego, i spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak układały się relacje bratanka ostatniego króla Polski z Napoleonem Bonaparte.

30 listopada 2019 r., godz. 12.00, Podchorążówka
"
Benedykt Kołyszko - zapomniany powstaniec"

Benedykt Kołyszko pochodził z niezamożnej rodziny, mieszkającej na Wołyniu. W drugiej połowie XVIII w. przeszedł w armii koronnej przez niemal wszystkie szczeble kariery wojskowej, po generała majora włącznie. Uczestnicy spotkania poznają biografię zapomnianego dowódcy, który wsławił się w walkach podczas insurekcji kościuszkowskiej. W podeszłym wieku uczestniczył też w powstaniu listopadowym, w czasie którego cieszył się dużym uznaniem wśród szlachty i żołnierzy.

7 grudnia 2019 r., godz. 12.00, Podchorążówka
"Kobiety męstwem wsławione - damy Orderu Virtuti Militari"

Order Virtuti Militari V klasy otrzymują wojskowi za "osobiste męstwo" oraz cywile za "niezwykłe męstwo". Czy cnotę, która już z nazwy miała być cechą charakterystyczną mężczyzn, można przypisać kobietom? Jaką rolę odgrywały one w wojsku i na wojnie w dziejach Rzeczypospolitej? Kiedy i w jakich okolicznościach pierwsze kobiety otrzymały najważniejszy polski order wojskowy? Jakich wyczynów musiały dokonać, by zasłużyć na taki zaszczyt? Odpowiedzi na te pytania udzielone zostaną podczas spotkania poświęconego damom Orderu Virtuti Militari.

Wstęp na warsztaty w listopadzie jest bezpłatny (akcja "Darmowy listopad"), w grudniu wynosi 1 zł (bilety do nabycia w muzealnych kasach w Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii, Pałacu Myślewicki i w Podchorążówce).

Warsztaty "Historie zasłużonych" prowadzą: w listopadzie dr Maciej Pieńkowski, w grudniu Michał Bąk. Koordynator: dr Kamil Frejlich, Dział Edukacji Muzealnej MŁK (k.frejlich@lazienki-krolewskie.pl).


Maciej Pieńkowski - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w dziejach parlamentaryzmu, wojskowości oraz kultury politycznej. Autor licznych artykułów i recenzji. Historyk w Wojskowym Biurze Historycznym im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

Michał Bąk - magister historii, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się głównie historią wojskowości, polityki i propagandy w XVIII w., w wolnych chwilach zajmuje się również innymi epokami i zagadnieniami.

WYSTAWA "VIRTUTI MILITARI"

"DARMOWY LISTOPAD" W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH - SPRAWDŹ PROGRAM