Z OSTATNIEJ CHWILI! W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 wykład się nie odbędzie.


Zapraszamy na wykład, który poświęcony będzie infrastrukturze XVIII-wiecznej Warszawy. Omówione zostaną zagadnienia związane z polepszeniem stanu ulic oraz wprowadzeniem innych miejskich uzbrojeń - kanalizacji, wodociągów i oświetlenia olejowego.

Podczas wykładu zaprezentowana zostanie działalność Komisji Brukowej, która powstała na skutek uchwalenia Konstytucji w 1685 r., dotyczącej naprawy ulic i kanałów w Warszawie. Komisja Brukowa powołana została w 1693 r., ale cenne świadectwo pozostawiła po sobie dopiero po wznowieniu działalności w 1740 r., pod przewodnictwem Franciszka Bielińskiego. Dzięki staranności i energii doprowadziła ulice Warszawy do takiego stanu, że mogły one swoim wyglądem konkurować z infrastrukturą stolic Zachodu.

Wykład "Infrastruktura Warszawy epoki oświecenia. Przemiany sposobu porządkowania miasta w świetle działalności Komisji Brukowej" odbywa się w cyklu "Warszawa oświecona - od konceptu do realizacji". Wstęp: 1 zł, bilety są do nabycia w muzealnych kasach (Podchorążówka, Stara Oranżeria) lub na stronie ewejsciowki.


Dr inż. Agnieszka Leszczyńska - absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W 2004 r. rozpoczęła zaoczne studnia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Pracę doktorską "Ulice i place Warszawy od średniowiecza do I wojny światowej - nawierzchnie, uzbrojenie" pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. Jolanty Putkowskiej obroniła w 2008 r. Obecnie zajmuje się malarstwem akwarelowym. Jest członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.