Zapraszamy na wykład, poświęcony kształtowaniu parkowego runa. Praktycznych wskazówek udzieli architekt krajobrazu Jacek Kuśmierski.

Mimo znakomitych tradycji polskiej szkoły konserwatorskiej i wielu zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych, inwestorzy, projektanci i wykonawcy wciąż zapominają, że układ parkowej roślinności ma charakter wielowarstwowy i że wszystkie jego części są wzajemnie powiązane. Brak choćby jednego elementu zaburza harmonię kompozycji oraz równowagę biocenozy całego założenia. Uzyskanie prawidłowo ukształtowanego runa w zabytkowym parku wymaga przeprowadzenia przemyślanego procesu projektowego i wykonawczego, uwzględniającego wartości historyczne oraz przyrodnicze.

Podczas wykładu przedstawione zostaną praktyczne wskazówki w zakresie kształtowania runa w zabytkowych parkach, mowa będzie m.in. o materiałach niezbędnych do opracowania projektu, uwarunkowaniach, jakie trzeba wziąć pod uwagę oraz roślinności pod kątem doboru gatunkowego, kompozycji, pielęgnacji i użytkowania.


Jacek Kuśmierski - architekt krajobrazu, konserwator zabytkowej zieleni, muzealnik, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pracuje na stanowisku specjalisty ds. ogrodów historycznych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jest członkiem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM-Polska) oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Jest również autorem dokumentacji badawczych i konserwatorskich ogrodów historycznych, a także artykułów i materiałów edukacyjnych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują konserwację zabytkowych ogrodów, kulturową historię ogrodów oraz muzealnictwo ogrodowe.