Klasa rysunkowa to warsztaty adresowane zarówno do amatorów rysunku, jak i kandydatów na studia artystyczne. Zajęcia odbywają się w Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii, gdzie eksponowane są kopie najsłynniejszych rzeźb świata antycznego, w tym Grupa Laokoona, Apollo Belwederski i Flora Farnese.

Program warsztatów obejmuje studia rzeźb marmurowych i kopii gipsowych: wstępne szkice, rysunek studyjny, studium postaci, aktu, oryginalne zadania do indywidualnego rozwiązania oraz ćwiczenia z wyobraźni. Prace nad rysunkami przebiegają po okiem Arkadiusza Karapudy, prodziekana Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Muzeum zapewnia dostęp do materiałów plastycznych, opiekę merytoryczną, indywidualne konsultacje i niepowtarzalną, sprzyjającą skupieniu przestrzeń do pracy twórczej.

Terminy kolejnych warsztatów: 28 października, 18 listopada, 9 grudnia, godz. 11.00-14.00.

Zapisy: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub tel. 22 50 60 183.