Z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zapraszamy na wykład dr. hab. Adama Moniuszki, poświęcony Ustawie Rządowej z 1791 r.

Konstytucja 3 maja była swoistym parlamentarnym zamachem stanu, ale też przykładem samoograniczenia władzy szlachty. W istocie stanowiła na wielu płaszczyznach kompromis między nowoczesnymi oświeceniowymi ideami wolności, równości, suwerenności narodu i trójpodziału władzy a dawnymi tradycjami demokracji szlacheckiej i szlacheckiego republikanizmu. Kompromis ten był widoczny w wielu rozwiązaniach ustrojowych, przyjętych w Konstytucji. Przyniósł też zakładany przez twórców sukces, czyli akceptację Ustawy Rządowej przez większość społeczeństwa Rzeczypospolitej.


Dr hab. Adam Moniuszko - pracownik Katedry Historii Ustroju i Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem funkcjonowania sądownictwa, prawa i ustroju Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu.