Zapraszamy na seminarium warsztatowe poświęcone staropolskiej wolności i temu, co oznaczała dla uczestników dyskusji politycznych od XVI do XVIII w. Spotkanie, towarzyszące wystawie "Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości", poprowadzi prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz.

Seminarium warsztatowe "Królowa Wolność" odbędzie się 8 grudnia 2018 r. w godz. 11.00-14.00 w Pałacu Myślewickim. Obowiązuje wstęp za złotówkę i zapisy: edukacja@lazienki-krolewskie.pl. Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma mailowo teksty źródłowe.

Jeśli chcemy nadać sens siłom i działaniom politycznym w jakimkolwiek dawnym społeczeństwie, musimy poznać wartości polityczne tego społeczeństwa i zrozumieć co owo społeczeństwo lub jego część podziwiało, a co odrzucało [Henry T. Dickinson]

Wolność to słowo niesłychanie ważne w najnowszej, ale i dawnej historii Polski. Ta, którą nazwano "królową wolnością", była wszak w Rzeczypospolitej Obojga Narodów od XVI po XVIII w. podstawą myślenia o państwie. Jawiła się jako największy i najcenniejszy skarb jej posiadaczy, a więc polsko-litewskiej szlachty, a zarazem była (i jest) przedmiotem gwałtownych krytyk, jako przyczyna anarchii, osłabienia i ostatecznie upadku wspólnoty Obojga Narodów.

Warto jednak przyjrzeć się jej sine ira et studio, spróbować zrozumieć, co oznaczała dla uczestników dyskusji politycznych od XVI do XVIII w. Temu właśnie służy seminarium warsztatowe "Królowa Wolność", które poprowadzi prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz. Uczestnicy spotkania udadzą się w fascynującą podróż w czasie, w której przystankami będą teksty źródłowe napisane zarówno przez wybitnych myślicieli, jak i zwykłych uczestników życia politycznego. Przy pomocy tych materiałów seminarzyści zastanowią się, czym była staropolska wolność, czy stanowiła sarmackie dziwo, czy wpisywała się w europejską tradycję, jak zmieniała się w czasie, a także jakie tkwiły w niej pułapki i czy umiano sobie z nimi poradzić. Uczestnicy warsztatów będą mieli również przyjemność obcowania z wyjątkowymi tekstami - od pism Stanisława Orzechowskiego po Konstytucję 3 maja.


Prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz, historyk, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Badaczka kultury oświecenia oraz staropolskiej myśli politycznej, szczególnie zainteresowana dziejami pojęć politycznych. Autorka m.in. takich książek, jak: "Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku", Gdańsk 2006; "Queen Liberty. The concept of freedom in the Polish-Lithuanian Commonwealth", Brill: Leiden, Boston  2012; "Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee", Toruń 2018. Od lat współpracuje z Muzeum Łazienki Królewskie, przygotowała m.in. krytyczne wydanie Konstytucji 3 maja.

WYSTAWA "BLASK ORDERÓW W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI"