Zapraszamy na seminarium towarzyszące wystawie "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich", podczas którego omówione zostaną portrety króla Czech i Węgier Ludwika II Jagiellończyka oraz jego żony, Marii Habsburżanki.

Wizerunki Ludwika II (1506-1526) i Marii (1505-1558) posłużą do dyskusji o funkcji obrazów z punktu widzenia polityki i estetyki. Punktem wyjścia do rozważań będzie tragiczna śmierć monarchy w bitwie z Turkami pod Mohaczem, która zapoczątkowała kult ostatniego z węgiersko-czeskich Jagiellonów. Przybliżona zostanie również działalność królowej wdowy, która świadomie kształtowała pamięć po zmarłym mężu, co budowało jego legendę. Wizerunki Ludwika II i Marii w różnych mediach posłużą do interpretacji dzieł sztuki jako "zastępczego ciała" króla i królowej.

Seminarium warsztatowe odbędzie się 28 lipca 2019 r. o godz. 12.00 (czas trwania: 90 min.). Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00: (+48) 22 50 60 183, edukacja@lazienki-krolewskie.pl


Prowadzący:
Kamil Frejlich - doktor historii, specjalista w zakresie historii społecznej i kulturowej epoki nowożytnej. Autor artykułów opublikowanych m.in. w "Przeglądzie Historycznym" i "Lietuvos istorijos studijos", biogramów w "Polskim słowniku biograficznym" oraz książki "Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog". Stypendysta Narodowego Centrum Nauki.

Joanna Szumańska - historyk sztuki, historyk teatru i muzealnik. Współpracownik Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka artykułów opublikowanych m.in. w "Pamiętniku Teatralnym" i na portalu Teatrologia.info. Doktorantka w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN.

WYSTAWA "BRATANKÓW DZIEJE WSPÓLNE. UNIKATY ZE ZBIORÓW BUDAPESZTAŃSKICH"