Zapraszamy na nowy cykl wykładów, podczas którego kuratorzy i badacze rezydencji ostatniego króla Polski podzielą się wiedzą i refleksją nad kolekcją i historią Łazienek Królewskich. Opowiedzą m.in. o swoim warsztacie naukowym, osiągnięciach i koncepcjach, a także o barierach, jakie napotykają w związku z częściowym rozproszeniem królewskich zbiorów czy dziejową zawieruchą.

Królewskość, widoczna już w nazwie naszego Muzeum, to podstawa jego tożsamości. Myśl, by u podnóży skarpy wiślanej stworzyć miejsce "przebywania Muz", zrodziła się w głowie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego u schyłku XVII stulecia. Następnie została ona twórczo rozbudowana przez Stanisława Augusta, co widoczne jest w łazienkowskiej architekturze oraz królewskich kolekcjach dzieł sztuki.

Idee ostatniego króla Polski, czyli niematerialne dziedzictwo Łazienek Królewskich, do dziś pozostają głównym motywem działań kuratorskich, edukacyjnych i konserwatorskich. Nasi muzealnicy badają również Łazienki XIX-wieczne, czyli imperatorskie (kiedy była to prywatna rezydencja władców rosyjskich), Łazienki XX-wieczne, czyli funkcjonujące po odzyskaniu niepodległości, a także w Polsce pod okupacją. Ich badawcze temperamenty pobudza ponadto materialne dziedzictwo XIX i XX w. Z Łazienkami Królewskimi nierozerwalnie wiąże się też tematyka ogrodów. Można tu prześledzić m.in. zmiany trendów w projektowaniu zieleni: od XVIII-wiecznych ogrodów angielskich przez XIX-wieczne romantyczne do XX-wiecznych modernistycznych.

Ustanowienie muzeum (od 1960 r. jako oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, od 1995 r. jako samodzielna jednostka) stworzyło nowe możliwości dbania o tożsamość Łazienek Królewskich. Nasi kuratorzy i badacze nieustannie zadają sobie pytanie, czym jest owa tożsamość. Czy jest to tylko opieka nad zabytkami i ich konserwacja? Czy może kontynuacja myśli Stanisława Augusta?

Zapraszamy do wspólnego namysłu nad tym szczególnym miejscem. Na zgłębianiu go nasi kuratorzy i badacze spędzili już kilka lat. Podczas wykładów opowiedzą o swoich codziennych zachwytach i rozterkach, które pozwolą spojrzeć na Łazienki Królewskie z nieco innej perspektywy.

TERMINY I TEMATY WYKŁADÓW

31 maja 2023 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie
"Galeria Obrazów w Pałacu na Wyspie w Łazienkach. Rozterki kuratora" - dr Dorota Juszczak - KUP BILET

Wykład poświęcony będzie wynikom badań dr Doroty Juszczak nad aranżacją obrazów we wnętrzach Pałacu na Wyspie w czasach Stanisława Augusta oraz pracy nad obecnym układem dzieł, realizowanym według jej projektu badawczego z lat 2018-2023. W rezultacie Galerię Obrazów, Pokój przy Sali Salomona oraz Małą Galerię wypełniły obrazy, pochodzące wyłącznie z kolekcji króla, zawieszone wedle reguł dekorowania wnętrz z II poł. XVIII w.

29 czerwca 2023 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie
"Co wiemy o ogrodnikach i ogrodniczkach Łazienek Królewskich?" - Magdalena Lewna

27 września 2023 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie
"Czy Łazienki są jeszcze królewskie? Ile z oryginalnego wyposażenia zachowało się do dzisiaj?" - Krystyna Mikucka-Stasiak

25 października 2023 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie
"O królu w Łazienkach, czyli XVIII-wieczna historia tej podmiejskiej rezydencji oczami historyka bezprzymiotnikowego" - dr Piotr Skowroński

29 listopada 2023 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie
"Łazienki Królewskie przełomu XIX i XX w." - dr Mariusz Kolmasiak

13 grudnia 2023 r., godz. 18.00, Stara Oranżeria
"
Galeria Rzeźby w Starej Oranżerii w Łazienkach. Dlaczego rzeźby znalazły się w teatrze?" - Aneta Czarnecka


Dr Dorota Juszczak - wieloletnia kuratorka malarstwa na Zamku Królewskim w Warszawie, a obecnie w Muzeum Łazienki Królewskie. Jest autorką szeregu artykułów na temat kolekcji obrazów Stanisława Augusta, portretowej ikonografii króla i twórczości Marcella Bacciarellego. Współautorka, wraz z Hanną Małachowicz, naukowych katalogów kolekcji obrazów Zamku Królewskiego w Warszawie (2007, wyd. ang. 2013) i Łazienek Królewskich (2015, wyd. ang. 2016).