Zapraszamy na wykład prof. Andrzeja Pieńkosa, który opowie o twórczości Huberta Roberta, artysty należącego do najbardziej znanych malarzy XVIII wieku.

Huberta Roberta szczególnie ceniono za efektowne widoki realnych i fantastycznych ruin antycznych. Z podobną dbałością o spektakularny rezultat artysta malował również pożary, rozbiórkę oraz niszczenie paryskich budowli, dając jedyny w swoim rodzaju reportaż malarski z wydarzeń Rewolucji Francuskiej (w tym z własnego pobytu w więzieniu).

Warto zastanowić się, skąd tyle mroku w obrazach tego lubianego pejzażysty. I o tym mowa będzie podczas wykładu "Malarstwo ruin, wykopalisk, katastrof i więzień. O przyjemnych obrazach Huberta Roberta", odbywającego się w cyklu "Mroczne sprawy Oświecenia".


Dr hab. Andrzej Pieńkos - kierownik Ośrodka Badań nad Epoką Stanisławowską w Muzeum Łazienki Królewskie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 1987 r. wykładowca w Instytucie Historii Sztuki, którego był wicedyrektorem i dyrektorem. Zajmuje się m.in. europejską sztuką XVIII i XIX w., zarówno w badaniach naukowych, jak i w szeroko prowadzonej popularyzacji. Autor takich książek jak: Okropności sztuki. Nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych (2000), Dom sztuki. Siedziby artystów w nowoczesnej kulturze europejskiej (2005) czy Tracona moc obrazu, czyli epizody nowoczesnego realizmu (2012), a także autor opracowania pol­skiej edycji pism o sztuce Denisa Diderota oraz - wraz z żoną Jolantą Chrzanow­ską-Pieńkos - Słownika artystycznego Paryża i regionu Ile-de-France (1996) i Leksyko­nu sztuki polskiej XX wieku. Sztuki plastyczne (1996). Współredaktor dwóch tomów zbiorowych poświęconych związkom Francji i Polski: Francusko-polskie relacje ar­tystyczne w epoce nowożytnej (2010) oraz Epoka Chopina. Kultura romantyczna we Francji i w Polsce (2013).