Cykl wykładów Ośrodka Badań nad Epoką Stanisławowską oraz Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Medytacja filozoficzna to osobliwa chwila, w której stare - zadawane i powtarzane od wieków - pytania spotykają się z nowymi odpowiedziami. Chwila, która łączy wezwanie płynące z przeszłości z wyzwaniem przyszłości. Znaki zapytania z odpowiedzialnością myślenia. Zapraszamy na cykl spotkań z wybitnymi przedstawicielami myśli współczesnej, ufając, że z nimi doświadczymy takich chwil.

Właściwym żywiołem myślenia jest rozmowa, w której różne myśli dochodzą do głosu. Dlatego rozmowa z zaproszonym gościem będzie każdorazowo stosownym - na miarę chwili - dopełnieniem spotkania.


Ilustracja - Ariadna, fot. Bohdan Paczowski