Kolejny wykład z cyklu "Oświeceniowa republika władców" poprowadzi dr Maciej Jarzewicz. Zostanie on poświęcony XVIII-wiecznym dziejom Księstwa Weimarskiego, którego rola w kulturze europejskiej okresu Oświecenia znacznie przewyższa niewielki obszar państwa.

Lata panowania regentki księżnej Anny Amalii (1759-1775) i samodzielnych rządów jej syna, księcia Karola Augusta (1775-1828), określane są jako Weimarer Klassik.

Najważniejszym zagadnieniem, analizowanym w trakcie wykładu, będzie rola władców w kreowaniu środowiska artystycznego o światowej randze, a znajdującego się w księstwie o wielkości trzech powiatów.

Maciej Jarzewicz - doktor Instytutu Historii Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Studiował historię sztuki i filozofię w Poznaniu, Krakowie i Hamburgu, studia doktoranckie odbył w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi tam zajęcia z historii oraz teorii sztuki XVIII-XX wieku. W roku akademickim 2014/2015 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Moguncji.

Autor książki Sztuka i wizualizacja naukowa. Ilustracje do „Fragmentów fizjonomicznych” Johanna Caspara Lavatera (2013) oraz artykułów dotyczących m.in. relacji sztuki i literatury.

W kręgu jego zainteresowań badawczych są dzieje karykatury, a także związki kultury wizualnej i nauk w okresie Oświecenia oraz w XIX-XX wieku.