Zapraszamy na wykład, podczas którego bliżej poznamy Maltę z czasów, gdy była pod rządami Zakonu św. Jana. O tym, w jaki sposób wyspiarski kraj rozkwitł wówczas kulturowo i gospodarczo, opowie Christian Mifsud z Heritage Malta.

W 1530 r., wraz z przybyciem Wojskowego Zakonu Szpitalników Świętego Jana, rozpoczął się nowy rozdział w historii archipelagu maltańskiego. Zakon wprowadził szereg programów; najpierw w celu ufortyfikowania i urbanizacji regionu portowego, później, w XVII i XVIII w. reszty wysp. W ten sposób powstała potężna machina wojskowa w środku basenu Morza Śródziemnego, co umocniło, jak mawiano, "bastion chrześcijaństwa". Bezpieczeństwo sprzyjało rozwojowi handlu i gospodarki. Porty przekształciły się w tygle kulturowe, co z kolei doprowadziło do rozkwitu wysp zarówno pod względem gospodarczym, jak i kulturowym. Do 1798 r., kiedy Zakon Maltański został wydalony z wysp przez francuską armię Napoleona Bonaparte, Malta radykalnie przekształciła się ze swobodnego społeczeństwa wyspiarskiego w nowoczesne, bliżej spokrewnione z głównymi europejskimi dworami.

W jaki sposób Zakon św. Jana zdołał wpłynąć na krajobraz wysp i ich historię podczas swojego 268-letniego pobytu? Jakie strategie wdrożył, aby stały się bogatym, morskim ośrodkiem, połączonym zarówno z chrześcijańskimi, jak i islamskimi wybrzeżami Morza Śródziemnego? Prowadzący wykład nakreśli główne wydarzenia w historii Malty. Na przykładzie tamtejszej architektury i kultury omówi, jak Zakon św. Jana kształtował wyspy i ich społeczność.

Wystąpienie Christiana Mifsuda z Heritage Malta będzie tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego. Wykład towarzyszy wystawie "Mattia Preti. Odkrywając barokowe tajemnice Malty".


Christian Mifsud - kurator budynków historycznych w Heritage Malta. Z wykształcenia archeolog; obecnie kończy studia doktoranckie w Międzynarodowym Instytucie Studiów Barokowych na Uniwersytecie Maltańskim. Kierował dużymi badaniami archeologicznymi na Malcie; posiada ponad 15-letnie doświadczenie w sektorze dziedzictwa kulturowego. Naucza na Uniwersytecie Maltańskim na Wydziale Klasyki i Archeologii, w Instytucie Studiów Maltańskich oraz Instytucie Turystyki, Podróży i Kultury. Główne obszary jego badań to archeologia budynków, historyczne planowanie urbanistyczne i metodologie dokumentacji 3D dla miejsc historycznych. W 2020 r. otrzymał nagrodę Malta Historic Society Award the Malta Historic Society Award for Published Historical Research by Emerging Authors.