Wykład z cyklu „Oświeceniowa republika władców”, który poprowadzi prof. Andrzej Pieńkos, poświęcony będzie działalności władcy, należącego do czołówki najwybitniejszych mecenasów XVIII-wiecznej kultury europejskiej.

Pod rządami Stanisława Leszczyńskiego Księstwo Lotaryngii i Baru, które otrzymał niejako na pocieszenie, dzięki rodzinnym koneksjom, stało się europejskim fenomenem. Przez kilkadziesiąt lat jego panowania, kwitło jako państwo, dzięki rozwojowi różnych dziedzin życia i korzystaniu z osiągnięć francuskiego sąsiada, którego ostatecznie na wielu polach prześcignęło.


Andrzej Pieńkos - dr hab., profesor nadzwyczajny Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykłada od 1987 r. Zajmuje się głównie europejską sztuką XVIII i XIX wieku, zarówno w badaniach naukowych, jak i działalności popularyzatorskiej. Opublikował m.in. książki Okropności sztuki. Nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych (2000), Dom sztuki. Siedziby artystów w nowoczesnej kulturze europejskiej (2005), Tracona moc obrazu czyli epizody nowoczesnego realizmu (2012).

Opracował także polską edycję pism o sztuce Denisa Diderota, a wraz z żoną, Jolantą Chrzanowską-Pieńkos Słownik artystyczny Paryża i regionu  jest Île-de-France (1996) oraz Leksykon sztuki polskiej XX wieku. Sztuki plastyczne (1996). Był też współredaktorem dwóch tomów zbiorowych poświęconych związkom Francji i Polski: Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej (2010) i Epoka Chopina. Kultura romantyczna we Francji i w Polsce (2013).


Program wykładów z cyklu "Oświeceniowa republika władców":

12 listopada 2015 - prof. Krzysztof Pomian, "Kolekcjonerstwo imperialne. Katarzyna II";

9 grudnia 2015 - dr Michał Mencfel, "Raczej ku nauce niż dla przemijającej przyjemności", Józef II Habsburg i cesarska galeria malarstwa w wiedeńskim Belwederze;

13 stycznia 2016 - dr Maciej Jarzewicz, "Metropolia kultury w małym Księstwie Weimarskim". Epoka Anny Amalii i Karola Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach;

17 lutego 2016 - prof. Andrzej Pieńkos, "Morawskie państwo światła. Lichtenstein na Lednicach"

16 marca 2016 - prof. Jarosław Kilian, "Najjaśniejsza Republika… masek. Teatralizacja życia w Wenecji w dobie Oświecenia";

20 kwietnia 2016 - dr Agnieszka Rosales Rodriguez, "Sztuka pod patronatem kobiet i przemiany smaku we Francji Ludwika XV. Mamdame de Pompadour i Madame du Barry";

18 maja 2016 - prof. Tadeusz J. Żuchowski, "Artystyczne pasje Alberta Kazimierza Wettyna i oświeceniowy Wiedeń";

1 czerwca 2016 - dr Angela Sołtys, "Kolekcja dla króla czy marketing? Prawda i legenda o początkach galerii Obrazów w Dulwich".