Wykład w ramach cyklu "Oświeceniowa republika władców", który przedstawi prof. Andrzej Pieńkos zostanie poświęcony dziejom kompleksu rezydencjonalno-parkowego Lednice-Valtice - jednego z najbardziej imponujących założeń epoki Oświecenia.

Z najwyższego w Europie ogrodowego minaretu rozciąga się tu widok na kilometry ogrodów, stawów, lasów, sztuczne ruiny, antyczne świątynie, pawilony myśliwskie.

Pod panowaniem książąt Alojzego i Jana I Józefa von Liechtenstein lednicko-valtický areál stał się spektakularną realizacją idei masońskich. Od 1800 roku park Liechtensteinów był otwarty dla publiczności, wzorem książęcego parku w Wörlitz – te dwa arcydzieła sztuki ogrodowej zamykają niemieckie Oświecenie nad wyraz efektownie.

Andrzej Pieńkos - dr hab., profesor nadzwyczajny Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykłada od 1987 r. Zajmuje się głównie europejską sztuką XVIII i XIX wieku, zarówno w badaniach naukowych, jak i działalności popularyzatorskiej. Opublikował m.in. książki Okropności sztuki. Nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych (2000), Dom sztuki. Siedziby artystów w nowoczesnej kulturze europejskiej (2005), Tracona moc obrazu czyli epizody nowoczesnego realizmu (2012).

Opracował także polską edycję pism o sztuce Denisa Diderota, a wraz z żoną, Jolantą Chrzanowską-Pieńkos Słownik artystyczny Paryża i regionu Île-de-France (1996) oraz Leksykon sztuki polskiej XX wieku. Sztuki plastyczne (1996). Był też współredaktorem dwóch tomów zbiorowych poświęconych związkom Francji i Polski: Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej (2010) i Epoka Chopina. Kultura romantyczna we Francji i w Polsce (2013).