Zapraszamy na spotkania przyrodnicze, poświęcone biologii grzybów i bezpiecznemu grzybobraniu. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o eksponaty - naturalnej wielkości modele grzybów, prezentowane na wystawie stałej "Las" w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny w ramach programu MKiDN "Kultura Dostępna"; liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność wejść). Dodatkowe informacje: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl lub (+48) 518 684 215. Prowadzenie: Teresa Czarowska.

Zajęcia towarzyszą wystawie czasowej "Co wiemy o grzybach?", która od 15 września do 30 listopada 2022 r. prezentowana będzie w sali "Las" w Koszarach Kantonistów.

2 października 2022 r., godz. 13.00-14.00
"Trujący czy jadalny? Uczymy się rozpoznawać, zbierać, transportować, przechowywać i przyrządzać grzyby"
Spotkanie dla młodzieży (14+) i dorosłych

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak czerpać korzyści z zebranych grzybów, nie narażając się na ryzyko zatrucia pokarmowego. Poznają gatunki jadalne, niejadalne, a także chronione. Będą mogli porównać wygląd, często mylonych z powodu podobieństwa, gatunków trujących i jadalnych.

9 października 2022 r., godz. 13.00-14.00
"Co to za grzyb?"
Warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 6-12 lat

Uczestnicy warsztatów nauczą się rozpoznawać wybrane gatunki, m.in. borowiki, maślaki, kurki i muchomory. Poznają budowę grzybów, ich podział na jadalne i trujące, a także znaczenie dla ekosystemu. Usłyszą o gatunkach chronionych, których nie wolno zbierać. Na zakończenie zajęć rozwiążą zagadki o grzybach i pokolorują rysunki przedstawiające te organizmy.

16 października 2022 r., godz. 13.00-14.00
"Roślina to czy zwierz? Poznajemy tajemnice biologii grzybów"

Spotkanie dla młodzieży (14+) i dorosłych

Uczestnicy spotkania poznają występujące w polskich lasach grzyby kapeluszowe oraz zaznajomią się z ich różnorodnością. Dowiedzą się, jaką rolę w obiegu materii w przyrodzie odgrywają te gatunki, w jaki sposób się rozmnażają, jak i czym odżywiają. Będą wiedzieć, co to jest mykoryza i jak człowiek wykorzystuje to zjawisko. Poznają ponadto roślinne i zwierzęce cechy grzybów, które sprawiły, że naukowcy taksonomowie stworzyli dla nich osobne królestwo.

23 października 2022 r., godz. 13.00-14.00
"Zapraszamy do królestwa grzybów"
Warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 6-12 lat

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, czym jest królestwo, które tworzą grzyby. Poznają gatunki jadalne, niejadalne i trujące. Będą wiedzieli, które występujące w Polsce grzyby znajdują się pod ochroną, i nauczą się zasad obowiązujących podczas grzybobrania. Poznają ponadto, jak zbudowane są grzyby, a także gdzie i jak ich niezwykłe właściwości są wykorzystywane przez człowieka. Na zakończenie zajęć rozwiążą zagadki o grzybach i pokolorują rysunki przedstawiające te organizmy.


Istnieje możliwość tłumaczenia spotkań na Polski Język Migowy. Zapotrzebowanie na PJM należy zgłaszać minimum dwa tygodnie przed zajęciami: l.butowska@lazienki-krolewskie.pl lub (+48) 518 684 215.


Teresa Czarowska - z wykształcenia i zamiłowania nauczyciel przyrodnik. Absolwentka Wydziału Nauki o Zwierzętach SGGW, podyplomowych studiów w Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW oraz studium pedagogicznego dla absolwentów szkół wyższych. Od lat uczy mądrej miłości do przyrody dzieci i młodzież nie tylko w szkole, lecz także w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, gdzie jest cenionym i lubianym edukatorem.