Zapraszamy do udziału w seminarium, organizowanym z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, które poświęcone będzie Rzeczypospolitej doby Sejmu Wielkiego.

Chwilowe odzyskanie niepodległości oraz reformatorski zapał sejmu budziły powszechny entuzjazm i przekonanie, że "wszystko pójdzie wyśmienicie". Czego udało się dokonać w czasach "polskiej łagodnej rewolucji", a co zostało tylko na papierze? Czy idee, którymi kierowali się współcześni, przetrwały i rezonowały w życiu politycznym i kulturalnym Polaków po upadku Konstytucji 3 maja, a także po kolejnych rozbiorach? O tym wszystkim będzie mowa podczas seminarium "Nadzieje i projekty w dobie majowej jutrzenki", transmitowanego na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskie. Współorganizatorem wydarzenia jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.

17.00 - dr Paweł Fijałkowski, "Będąc ludźmi, chcemy być współecznikami pracy"

Zapoczątkowane w październiku 1788 r. obrady Sejmu Czteroletniego wzbudziły duże zainteresowanie społeczności żydowskiej, której przywódcy liczyli na to, że ustawodawcy zmienią sytuację prawną wyznawców judaizmu, upodabniając ją do statusu mieszczan. Niestety, ani ustawa o miastach z 18 kwietnia 1791 r., ani Konstytucja 3 maja nie zawierały zapisów włączających Żydów w nowy porządek ustrojowy. Mimo to przedstawiciele warszawskiej społeczności żydowskiej liczyli na to, że podejmowane przez sejm uchwały staną się początkiem reform, które z biegiem czasu obejmą również starozakonnych mieszkańców Rzeczypospolitej.

17.45 - Piotr Skowroński, "Królestwo Apollina pod skrzydłami Opatrzności Bożej. Łazienki Królewskie po uchwaleniu Konstytucji 3 maja"

Lata 90. XVIII w. to finalny etap rozbudowy Łazienek za czasów Stanisława Augusta. Letnia rezydencja ostatniego króla Polski zyskała wówczas kształt, który przetrwał do dzisiaj. W tej części seminarium przedstawiona zostanie historia Łazienek od uchwalenia Konstytucji 3 maja do czasu opuszczenia rezydencji przez króla w czasie III rozbioru Rzeczypospolitej. Nacisk położony zostanie nie tylko na historię sztuki, lecz także na monarchę i jego najbliższe otoczenie w dobie gwałtownych zmian politycznych i społecznych.

18.30 - dyskusja


Dr Paweł Fijałkowski - doktor nauk humanistycznych, archeolog, historyk i publicysta. Od 1988 r. pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. W latach 1989-1998 współpracował z miesięcznikiem "Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki", a od 2001 r. należy do grona współpracowników czasopisma "ALBO albo. Problemy psychologii i kultury". Zajmuje się dziejami Żydów w okresie staropolskim, historią polskiego protestantyzmu oraz homoerotyzmem w kulturze europejskiej.

Piotr Skowroński - adiunkt w Dziale Badań Naukowych Muzeum Łazienki Królewskie, kurator łazienkowskiego Wodozbioru, współpracownik Instytutu Historii PAN. Zajmuje się historią polityczną Rzeczypospolitej w II poł. XVIII w. Publikował w takich czasopismach, jak "Kwartalnik Historyczny" i "Pamiętnik Teatralny". Jest redaktorem naukowym i współautorem publikacji: "Królewskie Diagnozy. Pisma publicystyczne Stanisława Augusta", "Zmierzch i świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764-1795".