Wykład prof. Jarosława Kiliana, w ramach cyklu "Oświeceniowa republika władców", będzie poświęcony XVIII-wiecznej Wenecji. Potężne ongiś państwo nostalgię za dawną świetnością leczyło festynami i karnawałami, a pamięć dawnych zwycięstw wskrzeszało w ceremoniach. Za paradą, karnawałową maską, pudrem i makijażem tysiącletnia Najjaśniejsza Republika skrywała jednak słabość i rozkład.

Dlaczego właśnie w chwili słabości politycznej ze zwielokrotnioną siłą wybuchło w Wenecji zamiłowanie do rozrywek, karnawałów i świąt? Kto wykładał pieniądze na regaty, fajerwerki, widowiska? Kto dbał, by nie zabrakło Wenecjanom igrzysk? Dzięki kształtowanym przez stulecia obyczajom, instytucjom, prawom i atrybutom widowiska, ceremonie, publiczne oraz prywatne święta weneckie zyskały formę dzieła sztuki.

Jarosław Kilian – dr hab., historyki sztuki i reżyser. Wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Był stypendystą British Council i Departamentu Stanu USA. Odbył staż reżyserski u Petera Brooka w Wiedniu.

Przez wiele lat był dziekanem Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. W latach 1999–2010 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Polskiego w Warszawie. Zajmuje się m.in. zagadnieniami teatralizacji w sztuce. Reżyseruje opery, widowiska plenerowe, spektakle dla dzieci oraz europejską i polską klasykę teatralną.