Zapraszamy na wykład, podczas którego dr Mikołaj Getka-Kenig opowie o tym, w jaki sposób w czasach stanisławowskich powstała w Warszawie nowoczesna nekropolia na Powązkach.

Nowoczesna nekropolia jest trwałym dziedzictwem oświecenia. Na przełomie XVIII i XIX w. w całej Europie rozległe, zamiejskie (dziś bardziej na obrzeżach niż za miastem) cmentarze zaczęły zastępować tradycyjne śródmiejskie tereny grzebalne. Powodem była rewolucja w myśleniu o przestrzeni miejskiej i jej wpływie na dobrostan społeczeństwa. W przypadku Warszawy zmiana ta nastąpiła w czasach Stanisława Augusta. Założenie w 1783 r. nieistniejącego już dziś katolickiego Cmentarza Świętokrzyskiego było przełomem, który jeszcze przed 1795 r. przyniósł otwarcie wielowyznaniowego zespołu cmentarzy na Powązkach.  

Wykład "Narodziny nowoczesnej nekropolii w stanisławowskiej Warszawie" odbywa się w cyklu "Warszawa oświecona - od konceptu do realizacji". Wstęp: 1 zł, bilety są do nabycia w muzealnych kasach (Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Pałac Myślewicki).


Mikołaj Getka-Kenig - absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim i historii sztuki w Courtauld Institute of Art, University of London. Pracę doktorską z historii obronił na Uniwersytecie Warszawskim (promotorem był prof. Jarosław Czubaty), a następnie opublikował jej rozszerzoną wersję w formie książkowej: Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie "wskrzeszonej" Polski lat 1807-1830 (Kraków: Universitas, 2017). Był adiunktem w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, aktualnie pracuje w Instytucie Historii Nauki PAN.