Zapraszamy na spotkanie z cyklu "Nasi Wielcy", poświęcone wspomnieniu życia i twórczości prof. Edwarda Bartmana, wybitnego polskiego architekta krajobrazu i dydaktyka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w 95. rocznicę jego urodzin.

Prof. Edward Bartman (1929-2018) był wieloletnim wykładowcą SGGW, projektantem odpowiadający za rewaloryzację historycznych ogrodów w Polsce, członkiem międzynarodowych organizacji działających na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego.

Przez lata służył Muzeum Łazienki Królewskie cennym uwagami na temat utrzymania zabytkowych ogrodów, przyczyniając się do przywrócenia im świetności. Był autorem projektu rewitalizacji Ogrodu Modernistycznego (części geometrycznej i naturalistycznej), dzięki któremu udało się zachować historyczną wartość terenu i umiejętnie zaaranżować zieleń, dając jej nową jakość. Prof. Bartmanowi zawdzięczamy również powrót do historycznego układu Ogrodu Oranżeryjnego, a także doskonałe rozplanowanie Ogrodu Chińskiego oraz Ogrodu przy Białym Domu.

Życie i twórczość prof. Bartmana przybliży dr inż. Przemysław Wolski. Gośćmi honorowymi wydarzenia będą bliscy profesora: Paweł Bartman (syn) i Zuzanna Bartman (wnuczka). Spotkanie inauguruje cykl "Nasi Wielcy", prezentujący osiągnięcia architektów krajobrazu, ogrodników i planistów, zasłużonych dla polskiej sztuki ogrodniczej, który odbywa się w ramach projektu "Świat ogrodów Longina Majdeckiego". Organizatorzy: Muzeum Łazienki Królewskie, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.


Dr inż. Przemysław Wolski - architekt krajobrazu, członek SARP, TUP, Polskiej Rady Architektury, Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Prowadzi działalność dydaktyczną, naukową i projektową w dziedzinie architektury krajobrazu. Poza Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego wykładał w Purdue University (USA), na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim, gościnnie w Michigan State University (USA), University of Pennsylvania (USA), Swedish University of Agricultural Sciences oraz na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Były prodziekan Wydziału Ogrodniczego, ds. Oddziału Architektury Krajobrazu; kierownik Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodniczego SGGW; członek Komisji Ochrony Krajobrazu Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady oraz Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie m.st. Warszawy; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku architektura krajobrazu; autor standardów nauczania na kierunku architektura krajobrazu; członek zespołu redakcyjnego czasopisma Landscape and Urban Planning wydawnictwa Elsevier Science B.V.; członek Komitetu Wykonawczego European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS); konsultant planu regionalnego województwa katowickiego. Autor i współautor licznych artykułów naukowych z dziedziny architektury krajobrazu, a także projektów i realizacji obiektów architektury krajobrazu oraz projektów urbanistycznych, w tym nagrodzonych i wyróżnionych projektów konkursowych. Odznaczony Srebrną Odznaką Honorową TUP oraz Odznaką Honorową za zasługi dla SGGW.