Zapraszamy na drugą odsłonę cyklu "Nowe medytacje filozoficzne", w ramach którego w Łazienkach Królewskich odbędzie się osiem comiesięcznych spotkań z wybitnymi filozofami.

Pierwsza odsłona "Nowych medytacji filozoficznych" była podsumowaniem IV edycji konkursu na esej filozoficzny o Nagrodę im. Barbary Skargi - "Pomyśleć wspólnotę". W pięciu spotkaniach, odbywających się od marca do maja 2017 r., udział wzięli laureaci i finaliści, którzy dyskutowali o przyjaźni, biopolityce, relacji wspólne/inne, zwierzęcości i mowie oraz nowoczesności.

W drugiej odsłonie cyklu debata poszerzona będzie o nowe wątki. Wybitni filozofowie "przemyślą wspólnotę", diagnozując zastaną rzeczywistość i prognozując to, co dopiero ma nadejść, czy też posłużyć za wzorzec lub regulatywną ideę dla podejmowanej każdorazowo aktywności i refleksji. Mowa będzie m.in. o współczesnej wspólnocie, jej języku, ekonomii i relacjach.

Organizatorami spotkań z cyklu "Nowe medytacje filozoficzne" są: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi oraz Muzeum Łazienki Królewskie.

Terminy i tematy spotkań z cyklu "Nowe medytacje filozoficzne"

26 października, godz. 18.00, Pałac na Wyspie, "Razem czy osobno? Przekład a wspólnota wielokulturowa", dr Adam Pomorski;

20 listopada, godz. 18.00, Pałac Myślewicki, "O ekonomii, języku i wspólnocie. Czym jest wspólnota ekonomiczna?", prof. Andrzej Leder;

14 grudnia, godz. 18.00, Pałac na Wyspie, "Granice wspólnoty. O pożytkach i szkodliwości idei radykalnej communitas", prof. Agata Bielik-Robson;

25 stycznia, godz. 18.00, Pałac Myślewicki, "Naród jako język - czego może nas nauczyć przypadek Heideggera", dr Łukasz Kołoczek;

22 lutego, godz. 18.00, Pałac Myślewicki, "Ludzkie populacje i rodziny", dr Jan Swianiewicz;

22 marca, godz. 18.00 Pałac Myślewicki, "'Solidarność' jako kontrpubliczność. Lata 1980-81 w perspektywie teorii krytycznej, dr Ewa Majewska;

26 kwietnia, godz. 18.00, Pałac Myślewicki, "Klasa średnia-średnia jako społeczny kontekst nowożytnej filozofii", prof. Marek Kozłowski;

24 maja, godz. 18.00, Pałac Myślewicki, "Kres wspólnoty i metapolityka", dr Barbara Markowska.